RASTER MUSIC PAGE
FAQ

Často kladené dotazy:

Co je to MIDI a MID soubor?
MIDI je norma komunikace mezi profesionálními hudebními zařízeními. Hudební MID soubor obsahuje řídící povely, které přebírá MIDI nástroj a hraje podle nich. Jedná se o události typu stlačení klávesy, puštění klávesy, nastavení programu (instrumentu), úrovně hlasitostí na jednotlivých MIDI kanálech a mnoho a mnoho dalších. Jen na hardware MIDI zařízení závisí, jak bude výsledek znít. Norma sice předepisuje přiřazení číselných kódů jednotlivým instrumentům, přesto však "nejsou housle jako housle" - některé znějí "skutečněji", některé jsou skutečným velmi vzdálené. Prostě, každý výrobce používá jiné sady zvukových vzorků pro jednotlivé instrumenty - těmto sadám se říká "soundbanky" nebo "soundfonty". U některých nástrojů jsou napevno dané, u jiných (například zejména u novějších zvukových karet) je lze měnit. Pokud si přehráváte MID soubor přes MIDI zařízení s jiným soundfontem, než pro který je skladba určena, následkem nemusí být jen trochu jiné vyznění, ale v některých případech přímo hrůza a děs. Například se může stát, že nástroj, který měl hrát hlavní motiv "v popředí" není slyšet, a naopak jiný, který měl skladbu jen tichounce podbarvovat, řve přes všechny ostatní. Takže pokud si někde stáhnete MIDul, který zní otřesně, může to být kvůli jinému soundfontu (a většinou bývá).


Jaký je rozdíl mezi MIDulem (.MID) a MODulem (.MOD, .XM, .IT, ...)?
MODul obsahuje jednak něco jako notový zápis skladby a zároveň zvukové vzorky všech použitých instrumentů. Tím je zaručeno, že bude výstup na poslech stejný i na různých zvukových kartách. V MIDulu zvukové vzorky nejsou - díky tomu jsou MID soubory podstatně kratší. Tyto vzorky obsahuje přímo MIDI zařízení. Obecně se dá říci, že kvalita vzorků v hudebních MIDI zařízeních je daleko profesionálnější než vzorky v MODulech, ale není to samozřejmě pravidlem. MODul s kvalitními vzorky je však málokdy menší než 1MB.