SLOVNÍČEK

V tomto slovníčku najdete vysvětlení některých termínů, které se používají v běžné cyklistické mluvě (respektive které jsme zavedli a používáme my).

B

Bistro Typ občerstvovacího zařízení, ve kterém si nikdy nic nedávejte! Název vznikl zkrácením panického výkřiku: "Utěkajme býstro preč!" (tj. utíkejme rychle pryč!).
Brzda 1. Chléb (resp. obecně pečivo). Typická věta: "Musím tu konzervu trochu dobrzdit" tedy neznamená, že se chystám zabezpečit konzervu proti sjetí z kopce, nýbrž sníst její obsah společně s chlebem.
2. Nejpomalejší jezdec v družstvu. Jeho úkolem je svou pomalou jízdou neustále ostatní zdržovat, aby nemohli nepřetržitě valit jako blázni a nezchvátili se.

C

Clearing [klíring] Vyrovnání vzájemných finančních pohledávek. Provádí se zejména během týdenních cykloakcí vždy jednou za pár dní.

D

Dát tatrankovou Výzva pro Tatratime (viz. Tatratime).
Démon Obdivuhodný jedinec.
Dokopec Jedná se o kopec, který vyjíždíte (tj. jedete do kopce nahoru).
Dostat vyhubováno Drsný karambol končící tvrdým dopadem na ústa.
Došla para Oznámení o záměru zpomalit jízdu v kopci.

E

ELATR Klasický letní cyklistický oděv (ELasťáky A TRiko).
ELAŠUS Klasický letní cyklistický oděv do chladnějšího počasí (ELasťáky A ŠUSťáková bunda).
Pozor - neplést s ešusem!

H

Helmut Cyklistická přilba.
Hlavně že je pohoda! Výrok, který je:
1. vyjádřením skvělé nálady!
2. frází, používanou pro uklidnění rozčileného kamaráda.
3. ironickou frází, používanou pro zlehčení traumatizujícího zážitku.
4. nic neznamenající frází. :-)
Hotel, Hotýlek Zastřešená autobusová zastávka, kterou lze použít jako úkryt před deštěm (případně i k přenocování).
Houpák,
Houpánky
Sjezd, následovaný mírným kopečkem. Díky setrvačnosti Vás to vyveze zadarmo až na jeho vrcholek.

J

Jelen! Když někdo hlasitě říhne při jízdě lesem, komentuje se to hlasitým "Jelen!"
Jet v háku Jet těsně za sebou. První jezdec rozráží vzduch (tzv. táhne hák), ostatní se pohodlně vezou v takto vytvořeném závětří. Tahoun vydá asi 2,5-krát více energie než ti druzí (třetí, čtvrtí, pátí, ...).

K

Kamzoň! Když někdo hlasitě říhne při jízdě v prudkém kopci, komentuje se to hlasitým "Kamzoň!" (odvozeno od "kamzík")
Kecat vo všom možnym Nezávazná konverzace mezi přáteli na všeobecně uznávaná témata (jen tak namátkou např.: záliby, ženy, kola, prudkost kopce, pohodovost cesty, pomlouvání nepřítomných, vzájemná konstruktivní kritika přítomných, různé veselé i vážné historky, vtipy, počasí, atd.)

L

Labůžo Pocit, kvůli kterému je cyklistika tak oblíbená. Prožíváte ho při dlouhých mírných sjezdech (zejména v lesích), kdy máte zařazen nejtěžší převod a s minimální zátěží udržujete rychlost kolem 50km/h. Vítr Vám sviští kolem uší, cestu lemuje krásná příroda, les voní a je Vám nádherně... (Nedá se popsat, musí se zažít!!!)

M

Máčka Netrénovaný cyklista. Typická věta: "Kopce nám nevadí, nejsme žádný máčky."
Mastňáci 1. Lidé, jedoucí v autě, na jehož střeše jsou ve stojanech upevněna kola.
2. Lidé ve svátečním oblečení, jedoucí na kolech bez jakýchkoliv báglů, které v kopci předjíždíte na svém drsně ověšeném kole.
Muchovka,
Muchová zastávka
Miniaturní odpočinková zastávka na 20 až 30 sekund. V nejtěžších kopcích docela pomůže. Pokud však překročíte zmíněný časový limit, ztvrdnou vám nohy a zažijete muka.

N

Natřít mastňáka Oblíbená zábava. Jedná se o předjetí mastňáka (viz. mastňáci) na cestě do kopce rychlostí 38 km/h !!! :-) (Držte se zásady: Čím víc mastňák funí, tím rychleji ho předjíždějte!)

P

Péct to Objevuje se ve tvaru prohlášení: "Peču to!" a oznamujete tím ostatním, že již déle nemíníte udržovat jejich bláznivé tempo.
Plná polní Cyklokapsy, obsahující vše potřebné pro několikadenní přežití (jídlo, oblečení, atd.) + karimatka a spacák.
Poděkovat Zaplatit v restauraci za oběd.
Prdelní mozol Častým ježděním na kole si vytrénujete "prdelní mozol", díky kterému vás sedací partie tolik nebolí.
Prolívačka Vypití většího množství tekutin "na ex". Typicky se provádí s 0.7 litrovou lahví Hanácké kyselky.
(Brzo po prolívačce obvykle následuje "Jelen!" či "Kamzoň!" a zastávka s inverzním pitím "na ex" - však proto se tomu říká prolívačka.)
Protivaňák Prudký kopec. Dá Vám dost zabrat, ale není to zas až tak hrozné (jste-li trénovaný jedinec). Osvědčená rychlost jízdy 13km/h.

S

Strmilovák Velmi prudký kopec. Někdy je ho možné přehlédnout, neboť vypadá jako slepá cesta ukončená zdí. Osvědčená rychlost jízdy 7km/h.

T

Tatratime [tatratajm],
Tatranková
Čas odpočinku, při kterém cyklisté stojí někde poblíž silnice, pojídají Tatranku a zapíjejí čistou vodou. Toto oblíbené silně kalorické jídlo se osvědčuje podávat vždy tak po 40 kilometrech nebo po 1.5 hodině jízdy.

U

Uvázat koně Zamčít kola, a to nejlépe několika zámky s využitím nepřenosných zařízení jako jsou zábradlí, stromy, atd.

V

Vidlák! Jedinec, který při zastavování schválně drcne svým předním kolem do zadního kola cyklisty stojícího před ním.
Vršolek Nejvyšší místo kopce (něco jako vrcholek :-)). Slabší jedinci bývají povzbuzováni slovy: "Vydrž, támhle už je vršolek!"
Vyložená prdel Speciální cyklistické elasťáky s "molitanovou" výztuží v dosedacích partiích.

Z

Zadarmo Jízda z kopce bez šlapání. (pozn.: každý kvalitní cyklista šlape i během klesání, "zadarmo" jezdí jen máčky (viz. máčka))
Zakázaný převod Nejlehčí kombinace převodů na vašem kole.
Zkopec Jedná se o kopec, který sjíždíte (tj. jedete z kopce dolů).
Zlom Místo v kopci, od kterého se stoupání začíná zmírňovat (Hmm.. jde to říct jednodušeji, ale copak tady můžu použít termín "inflexní bod"?!)

Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER