Atari

Atari/PC

MAC65 TO TEXT (RASTER 2000)

MAC2MTX je prográmek pro počítače IBM/PC, umožňující převod zdrojových souborů formátu MAC/65 (Macro assembler ©1982 S.D.Lawrow) do textového formátu na PC, čitelného běžnými textovými editory typu notepad.

Způsob použití:
mac2mtx file.m65 [file.mtx] [-num]

file.m65 ...Vstupní soubor v tokenizovaném Atari MAC/65 formátu
file.mtx ...Nepovinný název výstupního souboru. Pokud není uveden, odvodí se automaticky z názvu vstupního souboru s nahrazením přípony příponou ".mtx" (MAC text)
-num ...Volitelná aktivace výpisu včetně čísel řádků. Standardně nejsou čísla řádků do výstupního souboru zapisována.

Poznámky:
Maximální velikost vstupního souboru je 64KB.
Pokud se ve zdrojovém kódu vyskytují inverzní znaky (ATASCII 128-255), jsou převedeny na normální a na řádcích, kde je tato konverze provedena se objeví upozorňující poznámka: ";!!!!!!!! INVERSE CHARS !!!!!!!!". Speciální Atari grafické znaky (ATASCII 0-31) jsou převedeny na znak "!" a doplněny poznámkou: ";!!!!!!!! SPECIAL CHARS !!!!!!!!".

Download: MAC2MTX
(Komprimováno do ZIPu, velikost cca 20 KB.)

Historie:
mac2mtx - První publikovaná verze.

MAC65 TO TEXTPříklad textového výstupu:
priklad.m65 --> priklad.mtx

;
;PRIKLAD.MAC
;
	.OPT OBJ,NO LIST
	*= $5000
;
START
	LDY #0
	TYA 
NA0	STA (88),Y
	INY 
	BNE NA0
;
	LDY #0
NA1	LDA TEXT,Y
	CMP #255
	BEQ LOOP
	STA (88),Y
	INY 
	JMP NA1
LOOP
	JMP LOOP
;
TEXT	.SBYTE "Toto je demonstracni programek.",255
;
	*= $02E0
	.WORD START
;

Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER