Atari

Atari/PC

Atadim (RASTER 1999-2008)

ATADIM, screenshot Atadim je volně šiřitelný program pro počítače IBM/PC, sloužící k práci s "Atari disk image" soubory pod OS Win9x. Podporuje standardní velikosti single, medium a double XFD souborů a všechny velikosti ATR souborů (včetně megaimages), sektory 128 nebo 256 bajtů, formáty disků DOS2.5, DOSII+ a podadresáře typu MyDOS. Umožňuje dvojklikem na XFD či ATR disk image soubor zobrazit jeho obsah a provádět základní funkce (rename, delete, make directory, import, export). Dále je možné dvojkliknutím na soubor na "Atari disketě" aktivovat definovanou operaci s tímto souborem dočasně vyexportovaným do TEMP adresáře, a tak například přímo spouštět Atari programy prostřednictvím Atari emulátoru (pokud je v systému založena asociace pro příponu ".XEX" na Atari emulátor), zobrazovat obrázky či přehrávat hudby pomocí příslušných programů běžících pod OS Win.

Spuštění programu:
ATADIM.EXE FILENAME.ATR (nebo FILENAME.XFD)
 
Konfigurace:
ATADIM.CFG (umístěný ve stejném adresáři jako ATADIM.EXE)

Kompletní popis ovládání a změn v jednotlivých verzích: atadim.txt

Download: ATADIM v3.05 Beta
(Komprimováno do ZIPu, velikost cca 97 KB.)

Sekce, extendery a akce (základní nastavení ATADIM.CFG):

RUN:EXE,COM,XEX,AXE|$.XEX
OBJ:RUN,INI,OBJ,BIN,DAT,RAW,OBX,HYP
FNT:FNT,SXS
SYS:SYS,BAT
TXT:TXT,ASC,DOC,CAP,TCH,TWR|$
SRC:LM,C,CPP,H,PAS,LST,LB,LBA,LBS,LT,LTB,ASM,A65,ASX
PRG:MAC,M65,BAS,TBA,QA,LIB
PIC:PIC,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8,GR9,G10,G11,G12,G13,G14,G15,APC,CIN,GED,HIP,INT,MIC,PI1,PI3,RIP,INP,GIF,JPG,BMP,TIF,PNG,G2F|$
MUS:MUS,CMC,TMC,TM4,TM8,MPT,MOD,MID,RMT,SAP|$
SPC:---,

Vysvětlivky:
 
sekce typ akce doporučený PC program
RUN executable Přidá extender .XEX a aktivuje. Atari800WinPLus emulátor
OBJ object Žádná akce. -
FNT font Žádná akce. -
SYS system Žádná akce. -
TXT text Ponechá původní extender a aktivuje. Notepad a další textové editory
SRC source code Žádná akce. -
PRG tokenized source code Žádná akce. -
PIC picture Ponechá původní extender a aktivuje. Image viewer
MUS music Ponechá původní extender a aktivuje. WinAmp + ASAP plug-in (Fox/Taquart - http://asap.sourceforge.net)
SPC space Žádná akce. -

ATADIM, screenshot

Historie verzí:


Vyrobil Radek Štěrba, © RASTER