Obsahy všech čísel magazínu FLOP vytvořených prostějovskou redakcí


FLOP 28

FLOP 28

Download: flop28.zip

Adresář strana A:
 1. DOS   SYS 038
  ----------- 000
 2. FLOP28 COM 043
 3. SYSTEM HYP 026
  ----------- 000
 4. OBSAHA CAP 035
 5. OBSAHB CAP 006
 6. UVODNIK CAP 033
 7. PROHL  CAP 009
 8. INTERW CAP 021
 9. OPRAVY CAP 007
10. DOTAZY CAP 005
11. IQINFO CAP 053
12. BRNO193 CAP 079
13. HELPKONECAP 060
14. RADEK  CAP 036
  ----------- 000
15. PODNIKY SC  091
  ----------- 000
16. TW   CAP 014
17. TW11  COM 084
18. MANUAL TWR 081
19. KAZETA TWR 013
  ----------- 000
20. MINIDOS2ZAV 012
  ----------- 000
21. TBASIC COM 145
22. TETRIS TBA 100
23. TETRIS COM 016
24. TETRIS DAT 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. DOS   SYS 038
 2. SORRY  COM 007
  ----------- 000
 3. IQTEST TBA 034
  ----------- 000
 4. IQOBRA PIC 062
 5. IQOBRB PIC 062
 6. IQOBRC PIC 062
 7. IQOBRD PIC 062
 8. IQOBRE PIC 062
 9. IQOBRF PIC 062
10. IQOBRG PIC 062
11. IQOBRH PIC 062
12. IQOBRI PIC 062
13. IQOBRJ PIC 062
14. IQOBRK PIC 062
15. IQOBRL PIC 062
16. IQOBRM PIC 062
17. IQOBRN PIC 062
18. IQOBRO PIC 062
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:
DOS.SYS
-------

Systémový soubor.


FLOP28.COM
----------

Nový prohlížeč souborů, ve kterém se právě nalézáte. Patří k němu ještě soubor SYSTEM.HYP, nesoucí systémovou část textů (větvení).


OBSAH?.CAP
----------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVODNIK.CAP
-----------

Na magazín se opět vrací tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazinu. V dnešním úvodníku se představí nová redakce FLOPu, začínající pracovat od tohoto čísla.


PROHL.CAP
---------

Textový soubor formátu Čapek. Obsahuje několik málo slov o prohlížeči.


INTERW.CAP
----------

Úplně nově zavedená rubrika. V našem prvním rozhovoru se seznámíme s druhým redaktorem FLOPu Honzou Wallou. Podle plánu by zde měly být uveřejňované rozhovory s autory známých tuzemských programů. Výběr dotazovaných závisí však také trochu na našich možnostech.


OPRAVY.CAP
----------

Opravy, doplnění, vysvětlení k materiálům uveřejňovaným v magazinu FLOP i tištěným publikacím FLOPu.
Ve vyjímečném, pro nás naprosto nežádoucím případě, zde budou zveřejněny i kritiky naší práce.

Dnes opravujeme: Flop 22 - Kalendar
Flop 25 EASTER.BAS
Opravuje : Karel Kraus


DOTAZY.CAP
----------

Zodpovídáme na otázky členů FLOPU písemné i zajímavé telefonické.
UPOZORNĚNÍ - neznáme úplně všechno.


IQINFO.CAP
----------

Seznámení s problematikou IQ testů a činností organizace MENSA se zaměřením na naši republiku. Informace jsou čerpány z materiálů vydaných naší pobočkou MENSY a z nedávno vyšlé knihy "Testy IQ"
Tento text tematicky doplňuje inteligenční test zařazený ve zpravodaji na druhé straně a zběžně jej i popisuje.


BRNO93.CAP
----------

Velmi opožděná reportáž z návštěvy akce brněnského klubu ATARI HODY III dne 29.5.1993. Moje první reportáže z ATARI HODů II a sleziny ataristů ve Frýdku-Místku zveřejněny nebyly - používal jsem je pouze ve své korespondenci a v našem klubu. Pokud bude mezi čtenáři zájem o tyto informace, které nemají praktické využití, nebrání nic jejich dodatečnému publikování.


HELPKONE.CAP
------------

Celkové zveřejnění průběhu a závěru soutěže HELP !!! uspořádané v roce 1992 pro majitele počítačů SPECTRUM a ATARI. Vychází se zpožděním více než jeden rok vinou autora článku, tedy mojí. Opravuje nesprávnou informaci uvedenou v informačním bulletinu, za kterou v době jejího zveřejnění z naší strany (ataristů) nikdo nemohl.


RADEK.CAP
---------

Popis a reklama nového komprimačního programu zaměřeného na kazetové turbo. Svým rozsahem se vymyká běžným reklamám zařazovaným do rubriky REKLAMY.CAP, proto je uvedený pod samostatným názvem.
Podle názoru redakce jde o zdařilý program, který je ale vhodný zejména pro kazetáře a hlavně měl přijít o něco dříve. Nejsme si sami jistí, jaký bude mít reklama ohlas, ale na přání autora popis zveřejňujeme. Používat tento program by mohli i disketáři, kteří si kopírkami dávají hry ve formátu TURBO na diskety pod různé minidosy.


PODNIKY.SC
----------

Aktuální nabídka: několik vybraných podníků a údajů o nich v tabulce pro SYNCALC. Tuto tabulku jsme dostali pár dní před odevzdáním hotového magazínu do Rožnova, proto neznáme dopodrobna její činnost a chybí nějaký popisný text. Orientačně uvedu, že levá polovina tabulky obsahuje konstantní údaje z novin, pravá vypočítané hodnoty. S levou polovinou se nesmí hýbat, pravou by mělo být možné třídit podle výsledků. Uživatelé znalí programu SYNCALC se jistě v tabulce zorientují.


TW11.COM
--------

(určitě) Nový (snad slušný) textový editor. Více informací viz soubor TW.CAP a MANUAL.TWR. Jako doplňek je i přiložený soubor KAZETA.TWR, který představuje popisnou vložku do audio kazety. Připravený formulář stačí vyplnit obsahem kazety, vytisknout a vystříhnout.


MINIDOS2.ZAV
------------

Upravená verze. Oproti původnímu Minidosu od Vacka umožňuje nahrávání i segmentovaný program. Samozřejmě jinak je kompatibilní.


TBASIC.COM
----------

Starý známý Turbobasic.


TETRIS.TBA
----------

Další verze populární hry. Součástí je TETRIS.COM, obsahující strojové rutiny a TETRIS.DAT, obsahující výsledkovou listinu.

Obsah strana B:DOS.SYS, SORRY.COM
------------------

Systémové soubory.


IQTEST.TBA
----------

Test inteligence, napsaný v TURBOBASICU. Ten však pro nedostatek místa je pouze na straně A. Je nutné spustit TURBOBASIC na straně A, obrátit disketu a potom teprve test spustit.

Test trvá 15 minut, je převzatý z AUSTRALIAN MAGAZINE. Je pouze orientační!!

Vaše odpovědi najdete v řetězci A$, správné výsledky pro kontrolu v řetězci B$


IQOBR?.PIC
----------

15 obrázků ve formátu DESIGNMASTER. Jedná se o 15 otázek IQ testu, obrázky jsou do něj postupně přihrávány. Je možné tyto obrázky vytisknout programem HARDCOPY.

 


FLOP 29

FLOP 29

Download: flop29.zip

Adresář strana A:
 1. DOS   SYS 038
 2. AUTOEXECBAT 001
  ----------- 000
 3. TITLE  COM 050
 4. FLOP29 COM 051
 5. SYSTEM HYP 030
 6. OBSAHA CAP 016
 7. OBSAHB CAP 007
  ----------- 000
 8. UVOD29 CAP 037
 9. EMOTIKONCAP 011
10. LITUVOD CAP 022
11. LITERAT CAP 193
12. MIDI  CAP 031
13. MIDI  PIC 062
14. MIDITX CAP 025
15. SLOV  CAP 028
16. COMCPY CAP 013
17. GAMES  CAP 037
18. HLAVOL CAP 018
19. TWDOPLN CAP 009
20. OPRAVY CAP 006
21. OHLASY CAP 012
  ----------- 000
22. KURSC1 CAP 139
23. PRINT  C  007
24. PRINT  CCC 007
25. PRINT  LNK 001
26. PRINT  COM 047
  ----------- 000
27. METAMO CAP 014
28. METAMO COM 093
  ----------- 000
29. DOTAZY CAP 004
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. NATURIXDCOM 215
 2. GUNHEADDCOM 279
  ----------- 000
 3. ACDEMO COM 199
 4. RDT512 COM 014
 5. MAGIC  DEM 236
  ----------- 000
 6. MINIT  COM 012
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:
DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory.


TITLE.COM
---------

Úvodní demo, spouští se samo.


FLOP29.COM
----------

Prohlížeč souborů, ve kterém se právě nalézáte. Patří k němu ještě soubor SYSTEM.HYP, nesoucí systémovou část textů (větvení).


OBSAH?.CAP
----------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD29.CAP
-----------

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.


EMOTIKON.CAP
------------

Viděli jste již někde v textu zdánlivě nesmyslné posloupnosti znaků? Co znamenají se dozvíte v tomto článku.


LITUVOD.CAP, LITERATURA.CAP
---------------------------

Seznam literatury vydané různými organizacemi pro osmibitové Atari, se kterou jsme se setkali.


MIDI.CAP, MIDITX.CAP, MIDI.PIC
------------------------------

Několik vět o MIDI rozhraní ve vztahu k malému Atari. MIDI.PIC je obrázek formátu DesignMaster.


SLOV.CAP
--------

Informace o třech programech ze Slovenska, které najdete na druhé straně magazínu.


GAMES.CAP
---------

Dvě supernové hry, o kterých jste určitě ještě neslyšeli. Jejich demoverze najdete na druhé straně.


COMCPY.CAP
----------

Článek navazující na popis komprimovacího kopírovacího programu, o kterém byla řeč v minulém čísle.


TWDOPLN.CAP
-----------

Doplnění k TextWriteru z minulého čísla.


OHLASY.CAP, OPRAVY.CAP
----------------------

Vy píšete, my odpovídáme (nebo taky ne :-)).


KURSC1.CAP
----------

Kurs programování v jazyku C. Patří k němu soubory PRINT.* , jejichž popis najdete právě ve zmiňovaném textu.


METAMO.CAP, METAMO.COM
----------------------

Jak může vypadat grafická metamorfóza na malém Atari? Přečtěte si a spusťte demo.


DOTAZY.CAP
----------

Soubor, který měl být v minulém čísle a nebyl tam...

Obsah strana B:
!!! POZOR !!!

Druhá strana disku je ve formátu DOS 2.5, systém MIKRODOS!


NATURIXD.COM, GUNHEADD.COM
-------------------------

Dvě dema her, jsou popsána na první straně v souboru GAMES.CAP.


ACDEMO.COM
----------

Demoverze nástavby DOSu, ATARI Comanderu.


RDT512.COM
----------

Test ramdisku. Jako jediný soubor na druhé straně nelze spustit mikrodosem. Je psaný pro MDDOS. Tento program jsme neověřovali - nemáme 512 kb.


MAGIC.DEM
---------

Hudební demo. Tyto posledně jmenované příspěvky přišly od firmy JV-PRINT ze Slovenska.


MINIT.COM
---------

Inicializační soubor MikroDosu.

MikroDos byl použit proto, že minidos, ani žádný normální DOS nebyl schopen zavést program GUNHEADD.COM.

 


FLOP 30

FLOP 30

Download: flop30.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 30 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 010
 4. FLOP30 COM 055
 5. SYSTEM HYP 038
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH30ACAP 021
 8. OBSAH30BCAP 007
 9. UVOD30 CAP 031
10. OHLASY30CAP 087
11. INZER30 CAP 004
12. ZOVF29 CAP 050
13. VZNIK29 CAP 088
14. INTERW30CAP 042
15. ZADANI CAP 008
16. FLEK1  CAP 019
17. AM2AT  CAP 052
  ----------- 000
18. PROSTOR CAP 033
19. HELP3D CAP 007
20. LAGUN  PIC 062
21. CUBES  PIC 062
  ----------- 000
22. HLAVRS CAP 013
23. HLAVOL1 COM 037
24. HLAVOL2 COM 038
  ----------- 000
25. OFSET  CAP 029
26. OFSETUNISC  018
27. OFSETPUBSC  011
  ----------- 000
28. KURSC2 CAP 090
29. IFANDFORC  010
30. ABECEDA C  004
31. PYRAMIDAC  008
32. PYRAMIDALNK 001
33. CECKO  CAP 032
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 30 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. AUTORUN BAS 006
  ----------- 000
 4. HEJKAL CAP 009
 5. HEJKAL BAT 001
 6. INIT  TBA 006
 7. EDIT  TBA 191
 8. DISS  TBA 094
  ----------- 000
 9. K3   CAP 008
10. K3   BAT 001
11. K3   TBA 091
12. FONT  DAT 009
13. ATARI  KLV 002
14. DEFAULT KLV 002
15. DEFAULT PRN 002
  ----------- 000
16. PYRAM  CAP 024
17. PYRAM  LST 009
18. PYRAMIDACOM 050
  ----------- 000
19. BASICPRGCAP 007
20. LOVEC  TBA 179
21. HELPSAT TBA 107
22. KLAVES TBA 010
23. ZAPALKY TBA 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0003

Obsah strana A:
DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory. Vlastní DOS ale není dnes v adresáři "vidět".


TITLE30.COM
-----------

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.


FLOP30.COM, SYSTEM.HYP
----------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP, v němž je možné nalézt části textů. (nepřehledné)


G8VIEW.HYP
----------
Podpůrný systémový zobrazovač GR. 8. Nelze jej samostatně použít.


OBSAH30?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD30.CAP
----------

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.


OHLASY30.CAP
------------

Vy píšete, my odpovídáme (nebo taky ne :-)).


INZER30.CAP
-----------

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.


ZOVF29.CAP
----------

Zpráva o výrobě FLOPu č. 29 v podání účastníka R. Štěrby.


VZNIK29.CAP
-----------

Totéž v pohledu Z. Buriana.


INTERW30.CAP
------------

Krátký rozhovor s Radkem Štěrbou.


ZADANI.CAP
----------

Honza předkládá druhý hlavolam vhodný pro řešení na počítači.


FLEK1.CAP
---------

B. Milar z Olomouce slibuje seriál článků a prográmků z běžné ekonomiky, jako je například kuponová privatizace.


AM2AT.CAP
---------

J. Svoboda popisuje přenos dat z malého Atari na 16 bitové počítače s využitím svých zkušeností.


PROSTOR.CAP, HELP3D.CAP
-----------------------

J. Svoboda uvádí prostorové obrázky, ve druhém článku R. Štěrba přidává drobnou radu "jak na to".


LAGUN.PIC, CUBES.PIC
--------------------

Prostorové obrázky v nejjemnějším rozlišení převedené z AMIGY (!). Nejde o vtip, obrázky jsou skutečně funkční, čtěte předchozí návod.


HLAVRS.CAP, HLAVOL1.COM, HLAVOL2.COM
------------------------------------

Dva malé prográmky pro zábavu (s popisem).


OFSET.CAP
---------

Návod k používání dvou tabulek pro výpočet ceny tisku na ofsetovém stroji u firmy FLOP. Je nutná alespoň základní znalost tabulkového editoru SYNCALC.


OFSETUNI.SC, OFSETPUB.SC
------------------------

Dvě tabulky pro SYNCALC. První počítá tisk čehokoliv, druhá je zaměřená na publikace formátu A5.


KURSC2.CAP, *.C, *.LNK
-----------------------

Kurs programování v jazyku C. Patří k němu soubory *.C a *.LNK, jejichž popis najdete právě ve zmiňovaném textu.


CECKO.CAP
---------

J.Svoboda popisuje svůj vlastní pohled na naše malé "C".

Obsah strana B:
TBASIC.COM, AUTORUN.BAS
-----------------------

Známý TURBOBASIC doplněný krátkým prográmkem pro výběr BASICových programů na straně B.


HEJKAL
------

Diskový editor, sestávající se z více souborů. Bližší popis v HEJKAL.CAP.


K3
--
Česká kartotéka, rovněž vícesouborová. Blíže viz K3.CAP.

Oba systémy jsou od M. a P. Aligerových z Jihlavy.


PYRAM.CAP, PYRAM.LST
--------------------

Honza popisuje vlastní řešení matematického hlavolamu zadaného v minulém čísle a předkládá jej ve formátu listingu.


PYRAMIDA.COM
------------

Zkompilovaný program v "C", spustitelný jako běžný stroják.


BASICPRG.CAP
------------

Popis uvedených jednoduchých prográmků v TURBOBASICu různých autorů.
Jsou to: LOVEC.TBA, HELPSAT.TBA, KLAVES.TBA, ZAPALKY.TBA.

 


FLOP 31

FLOP 31

Download: flop31.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 31 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 047
 4. FLOP31 COM 054
 5. SYSTEM HYP 039
 6. G15VIEW HYP 005
  ----------- 000
 7. OBSAH31ACAP 021
 8. OBSAH31BCAP 014
 9. UVOD31 CAP 025
10. FLOP95 CAP 020
11. OHLASY31CAP 066
12. OPRAVY31CAP 017
13. INZER31 CAP 005
  ----------- 000
14. INVEX94 CAP 070
15. INTERNETCAP 053
16. VR   CAP 058
17. STEREO CAP 014
18. PARJOY CAP 050
19. MDTESTY CAP 018
  ----------- 000
20. FRAKTAL CAP 049
21. MANDELB1PIC 062
22. MANDELB2PIC 062
  ----------- 000
23. ZADANI31CAP 019
24. ZADANI31DAT 005
25. RESENI30CAP 039
  ----------- 000
26. ASSEM  CAP 025
27. BASMACH CAP 032
28. ASM1PRG M65 010
29. VBIKEYB M65 013
  ----------- 000
30. KURSC3 CAP 044
31. SWITCH C  007
32. RES30C C  016
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0011
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 31 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
  ----------- 000
 3. VLASTIV4BAS 119
 4. CESTINA1BAS 110
 5. NADRAZI BAS 172
 6. OBALDISKTBA 036
 7. TVBINGO TBA 031
  ----------- 000
 8. MANDELBRTBA 021
 9. VLOCKA TBA 019
  ----------- 000
10. PYRAM2 TBA 009
11. RESENI30LST 021
12. RES30C COM 056
  ----------- 000
13. PARJOY C  012
14. PARJOY TBA 012
15. PARJOY BIN 002
  ----------- 000
16. MIDITSO1COM 018
17. MIDITSO2COM 010
  ----------- 000
18. VBIKEYB TBA 002
19. VBIKEYB BIN 001
  ----------- 000
20. ARCHIV CAP 004
21. SNAKES BAS 031
22. ELAN  BAS 022
  ----------- 000
23. CHAOSLOABAS 025
24. CHINIT COM 008
  ----------- 000
25. BEERSHOTBAS 072
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0013

Obsah strana A:
DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".


TITLE.COM
---------

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.


FLOP31.COM, SYSTEM.HYP
----------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP, v němž je možné nalézt části textů.


G15VIEW.HYP
-----------
Podpůrný systémový zobrazovač GR.15. Nelze jej samostatně použít.


OBSAH31?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD31.CAP
----------

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.


FLOP95.CAP
----------

Zamyšlení nad budoucností magazínu.


OHLASY31.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy.


OPRAVY31.CAP
------------

O tom, co se nepovedlo...


INZER31.CAP
-----------

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.


INVEX94.CAP
-----------

Zdeněk si vyjel na INVEX. Jak se mu tam líbilo a co všechno tam viděl (nebo neviděl) popisuje v tomto článku.


INTERNET.CAP
------------

Honza informuje o celosvětové počítačové síti Internet.


VR.CAP
------

Jiří Svoboda popisuje svůj hluboký zážitek ze světa virtuální reality.


STEREO.CAP
----------

Další informace o prostorových obrázcích (stereogramech).


PARJOY.CAP
----------

Popis hardwareového propojení Atari XE/XL s vyššími počítači.


MDTESTY.CAP
-----------

Vyrobili jste si MIDI interface s připojením přes sériový port? Pokud ano, ověřte si jeho správnou funkci pomocí dvou testů (na str. B).


FRAKTAL.CAP
-----------

Povídání o zajímavých útvarech, které byly objeveny díky počítačům.


MANDELB1.PIC, MANDELB2.PIC
--------------------------

Dva obrázky Mandelbrotova fraktálu.


ZADANI31.CAP, ZADANI31.DAT
--------------------------

Honza předkládá další hlavolam vhodný pro řešení na počítači.


RESENI30.CAP
------------

Popis turbobasicového řešení hlavolamu z minulého čísla, jehož listing spolu s "C" verzí najdete na straně B.


ASSEM.CAP, BASMACH.CAP
----------------------
ASM1PRG.M65, VBIKEYB.M65
------------------------

Pokus o něco jako kurs programování v assembleru.
Příklady zde uváděné jsou napsány v assembleru MAC65.


KURSC3.CAP, SWITCH.C, RES30C.C
------------------------------

Kurs programování v jazyku C. Najdete tu opět ukázku programu a zdrojový text k "C" řešení minulého hlavolamu.

Obsah strana B:
TBASIC.COM
----------

Opět starý známý TURBOBASIC.


VLASTIV4.BAS, CESTINA1.BAS
--------------------------

Programy na testování znalostí.


NADRAZI.BAS
-----------

Basicovská textová hra.


OBALDISK.TBA
------------

Program "kreslící" obaly na diskety na ALFIGRAFu.


TVBINGO.TBA
-----------

Hrajete bingo? Zkuste si tikety kontrolovat pomocí počítače.


MANDELBR.TBA, VLOCKA.TBA
------------------------

Program kreslící Mandelbrotovu množinu a vločku Kochové. Popis viz str. A - FRAKTAL.CAP.


PYRAM2.TBA
----------

Optimalizované řešení pyramidy z FLOPu č.29.


RESENI30.LST, RES30C.COM
------------------------

Listing TBASIC a zkompilované "C" řešení minulého hlavolamu.


PARJOY.C
--------

"C" program pro vysílající vyšší počítač (viz článek PARJOY.CAP str.A).


PARJOY.TBA, PARJOY.BIN
----------------------

Turbobasicový přijímací program pro ATARI XE/XL.


MIDITSO1.COM, MIDITSO2.COM
--------------------------

Testy MIDI interface přes sériový port. Popis použití najdete v článku MDTESTY.CAP.


VBIKEYB.TBA, VBIKEYB.BIN
------------------------

Spouštěcí program strojové rutiny pro pohyb kurzoru joystickem. Zdrojový text vlastní rutiny VBIKEYB.BIN je na straně A. Protože rutina pracuje pod VBI, funguje i po návratu do DOSu, dokud není přepsána či do stlačení RESET.


ARCHIV.CAP
----------

Radek Štěrba uvádí dva své starší BASICy, SNAKES.BAS a ELAN.BAS.


CHAOSLOA.BAS
------------

Program vytváří soubor CHINIT.COM, inicializační program polského diskového zavaděče CHAOSLOADER.


BEERSHOT.BAS
------------

Zajímavá BASICovská hra.

 


FLOP 32

FLOP 32

Download: flop32.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 32 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 047
 4. FLOP32 COM 032
 5. SYSTEM HYP 058
  ----------- 000
 6. OBSAH32ACAP 018
 7. OBSAH32BCAP 013
 8. UVOD32 CAP 011
 9. OHLASY32CAP 040
10. INZER32 CAP 011
11. HOTNEW32CAP 026
  ----------- 000
12. BRNO94 CAP 067
13. RECENZ32CAP 010
14. AKPRAHA CAP 009
15. TAIPEI CAP 034
16. CENIK  CAP 116
17. CHYBYDOSCAP 124
  ----------- 000
18. PRINT32 CAP 033
19. SP180  CAP 095
20. SPTEST LB  020
  ----------- 000
21. RAMDISK CAP 038
22. RAMDISK COM 003
23. POKE  COM 001
  ----------- 000
24. PARAME CAP 032
25. SOUCET LM  015
  ----------- 000
26. KURSC4 CAP 063
27. EXTREMY C  008
28. EXTREMY COM 048

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 32 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 146
 3. BASIC  BAT 001
 4. BASIC  COM 002
 5. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 6. SIO   CAP 035
 7. SIODIR TBA 014
 8. DDR   CAP 042
 9. DDR   COM 045
  ----------- 000
10. HLAV31 CAP 031
11. HLAV31 DAT 005
12. HLAV31 LT  020
  ----------- 000
13. SIRVYS CAP 039
14. SIRVYS TBA 017
15. SIRVYS OBJ 002
  ----------- 000
16. METAM4V3CAP 033
17. METAM4V3TBA 043
  ----------- 000
18. LIFE  CAP 017
19. LIFE  COM 004
  ----------- 000
20. OMLUVA CAP 021
21. TVBINGO2TBA 060
22. TVBINGO DAT 024
  ----------- 000
23. BASICPRGCAP 006
24. LOVEC  TBA 179
25. HELPSAT TBA 107
26. KLAVES TBA 010
27. ZAPALKY TBA 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0025

Obsah strana A:
DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".


TITLE.COM
---------

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.


FLOP32.COM, SYSTEM.HYP
----------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP.


OBSAH32?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD32.CAP
----------

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.


OHLASY32.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy.


INZER32.CAP
-----------

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.


HOTNEWS32.CAP
-------------

Krátké zprávičky nám v tomo čísle přerostly do samostatého článku.


BRNO94.CAP
----------

Příprava a cesta prostějovské výpravy na slezinu pořádanou brněnskými ataristy.

RECENZ32.CAP
------------

Naše vlastní seznamování s literaturou - dnes časopis ALERT.


TAIPEI.CAP
----------

Popis polologické hry TAIPEI.


AKPRAHA.CAP
-----------

Informace o pražském klubu získané od našich čtenářů a klubového zpravodaje.


CENIK.CAP
---------

Záladní ceník firmy FLOP Rožnov. Není nijak formátovaný pro tisk, protože legální čtenáři jej dostali vytištěný.


CHYBYDOS.CAP
------------

Seznam chybových hlášení sestavený naším přispěvatelem Vladimírem Tomanem.


PRINT32.CAP
-----------

Problematika tisku a tiskáren.


SP180.CAP, SPTEST.LB
--------------------

První část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a jejím použitím na počítači ATARI. Zaměřeno na začátečníky a použitelné i pro podobné tiskárny.
Přiložený ukázkový program v BASICu.


RAMDISK.CAP, RAMDISK.COM, POKE.COM
----------------------------------

Podrobnější pohled Honzy Wally na využívání upraveného ramdisku pro DOS 2.5


PARAME.CAP, SOUCET.LM
---------------------

Pokračování kursu programovaní v assembleru.


KURSC4.CAP, EXTREMY.C, EXTREMY.COM
----------------------------------

Kurs programování v jazyku C, doprovázený zdrojovým textem a zkompilovaným programem.

Obsah strana B:
TBASIC.COM
----------

Opět starý známý TURBOBASIC.


BASIC.BAT
---------

Dávka pro spouštění BASICu. Dosovský povel ©BASIC (kde © je "zavináč) zapne interní BASIC a spustí AUTORUN.BAS.


BASIC.COM
---------

Vlastní spouštěč AUTORUN.BAS, volaný dávkovým souborem ©BASIC. Funguje pouze je-li vestavěná BASIC ROM aktivní.


AUTORUN.BAS
-----------

Univerzální spouštěč programů v BASICu i TORBOBASICu.


SIODIR.CAP, SIODIR.TBA
----------------------

Ukázka použití přímé práce se sektory v TURBOBASICu s popisem.


DDR.CAP, DDR.COM
----------------

Program pro editaci sektorů v hustotách S i D.


HLAV31.CAP
----------

Popis řešení hlavolamu z předchozího čísla.


HLAV31.DAT, HLAV31.LT
---------------------

Řešení minulého hlavolamu (listing TURBOBASICu).


SIRVYS.CAP,SIRVYS.TBA,SIRVYS.OBJ
--------------------------------

Používejte strojový podprogram pro velmi rychlé zobrazování grafických objektů. SIRVYS je jeden z takzvaných software-blitterů.


METAM4V3.CAP,METAM4V3.TBA
-------------------------

Program pro přeměnu mezi dvěma grafickými objekty. Zkuste si i Vy zaexperimentovat s metamorfózou.


LIFE.CAP,LIFE.COM
-----------------

Grafická simulace živého organismu.


OMLUVA.CAP, TVBINGO2.TBA,
-------------------------
TVBINGO.DAT
-----------

Opravená verze BINGA z minulého čísla.


LOVEC.TBA, HELPSAT.TBA,
-----------------------
KLAVES.TBA, ZAPALKY.TBA
-----------------------

TBASIC programy z čísla 30.

 


FLOP 33

FLOP 33

Download: flop33.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 33 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE33 COM 051
 4. FLOP33 COM 032
 5. SYSTEM HYP 096
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH33ACAP 020
 8. OBSAH33BCAP 013
 9. UVOD33 CAP 018
10. OHLASY33CAP 013
11. OPRAVY33CAP 007
12. INZER33 CAP 008
  ----------- 000
13. INTERW33CAP 066
14. AKLUBPV CAP 023
15. GOLDJOY CAP 024
16. RECENZ33CAP 020
17. ASTRO2 CAP 025
18. ASTROLOGCAP 038
  ----------- 000
19. MPEONLY CAP 041
20. MPEOBJ CAP 007
21. MIDI1  PIC 062
22. MIDI2  PIC 062
23. MIDIPIC CAP 027
  ----------- 000
24. PRINT33 CAP 018
25. SP180II CAP 059
  ----------- 000
26. FINE  CAP 019
27. FINE  COM 001
28. JOYVBI CAP 019
29. JOYVBI LM  023
30. GREDIK TBA 017
31. JOYVBI OBJ 002
32. VBIBEG CAP 032
  ----------- 000
33. KURSC5 CAP 109
34. HEROUT57C  006
35. FAKTORIAC  008
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 33 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 146
 3. BASIC  BAT 001
 4. BASIC  COM 002
 5. AUTORUN BAS 028
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. MACMON1 COM 151
 8. MACMON2 COM 151
 9. MON65  SYS 046
10. MAC65  SYS 105
11. MACMON CAP 024
  ----------- 000
12. MUSDEMO3BAS 017
13. MUSDEMO4BAS 014
14. MUSDEMO5BAS 014
15. MUSDEMO CAP 007
  ----------- 000
16. SORT  TBA 033
17. SORT  CAP 017
  ----------- 000
18. RESENI32LT  012
19. RESENI32CAP 025
  ----------- 000
20. TROJGRAFTBA 021
21. TROJGRAFCAP 025
22. TGRAF1 PIC 062
23. TGRAF2 PIC 062
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004

Obsah strana A:
DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".


TITLE33.COM
---------

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.


FLOP33.COM, SYSTEM.HYP, G8VIEW.HYP
----------------------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP a prohlížečem Gr.8.


OBSAH33?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD33.CAP
----------

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.OHLASY33.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy.


OHRAVY33.CAP
------------

Co se opět nepovedlo.


INZER33.CAP
-----------

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.


INTERW33.CAP
-------------

Radek Štěrba zpovídá bývalého redaktora Rudolfa Kudlu.


AKLUBPV.CAP
-----------

Informace o prostějovském klubu získané pro nás velmi jednoduše.


GOLDJOY.CAP
-----------

Reportáž ze soutěže gamesníků "Zlatý joystick" přímo od účastníka akce.


RECENZ33.CAP
------------

Recenze literatury - dnes produkce Grada pro začínající programátory.


ASTRO2.CAP, ASTROLOG.CAP
------------------------

Poznámky a článek s manuály na dva asi méně známé programy.


MPEONLY.CAP, MPEOBJ.CAP
-----------------------

Výtah z manuálu nejnovějšího hudebního MIDI programu na místo recenze. Je doprovázený textem objednávky.


MIDI.PIC, MIDI2.PIC, MIDIPIC.CAP
--------------------------------

Opravené schema interface pro připojení MIDI zařízení a úplně nové od ing. Šaloma z Rožnova plus přidaný popis.


PRINT33.CAP
-----------

Problematika tisku a tiskáren.


SP180II.CAP
-----------

Druhá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a jejím použitím na počítači ATARI, obsahuje přeložený popis části řídících kódů.


FINE.CAP, FINE.COM
------------------

Ukázka použití jemného rolování


VBIBEG.CAP, JOYVBI.CAP, JOYVBI.LM
---------------------------------

Všeobecné a praktické povídání o běhu programů v přerušení se zdrojovým výpisem v assembleru.


GREDIK.TBA, JOYVBI.OBJ
----------------------

Jednoduchý prográmek v Turbobasicu využívající přeloženou rutinu ve strojovém kódu popsanou jako příklad.


KURSC5.CAP, *.C
---------------

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.

Obsah strana B:TBASIC.COM
----------

TURBOBASIC pro spouštění TBASICových programů.


BASIC.BAT
---------

Dávka pro spouštění BASICu. DOSovský povel ©BASIC (kde © je "zavináč) zapne interní BASIC a spustí AUTORUN.BAS.


BASIC.COM
---------

Spouštěč AUTORUN.BAS je volaný dávkovým souborem ©BASIC. Funguje pouze je-li vestavěná BASIC ROM aktivní.


AUTORUN.BAS
-----------

Univerzální spouštěč programů v BASICu i TURBOBASICu.


MACMON1.COM, MACMON2.COM,
-------------------------
MON65.SYS, MAC65.SYS, MACMON.CAP
--------------------------------

Nejznámější assembler MAC65 přímo spojený s MONitorem. Detaily o mírně odlišných verzích, samostatném MON65 a MACu65 čtěte v článku MACMON.CAP.


MUSDEMO3.BAS, MUSDEMO4.BAS,
---------------------------
MUSDEMO5.BAS, MUSDEMO.CAP
-------------------------

Další série hudebních dem v BASICu. Přejeme příjemný poslech a vytrvalost při zkoumání, jak to vlastně funguje..
Průvodní slovo k nim je v MUSDEMO.CAP.


SORT.TBA, SORT.CAP
------------------

Tento prográmek vám umožní setřídit výpis adresáře podle zvolených kritérií.


RESENI32.LT, RESENI32.CAP
-------------------------

Popis a řešení minulého hlavolamu.


TROJGRAF.TBA, TROJGRAF.CAP,
---------------------------
TGRAF1.PIC, TGRAF2.PIC
----------------------

Program pro kreslení trojrozměrných grafů. Tento program byl převzat ze staršího ABC. Honza zadal dvě celkem pěkné funkce a vyrobil pro Vás ukázky.

 


FLOP 34

FLOP 34

Download: flop34.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 34 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE34 COM 039
 4. BLUEGIRLPI9 062
 5. FLOP34 COM 032
 6. SYSTEM HYP 071
  ----------- 000
 7. OBSAH34ACAP 019
 8. OBSAH34BCAP 010
 9. UVOD34 CAP 015
10. OHLASY34CAP 017
11. INZER34 CAP 012
12. HOTNEW34CAP 024
  ----------- 000
13. INTERW34CAP 050
14. CENIKCDSCAP 017
15. AKBRNO CAP 019
16. RISK  CAP 048
17. RECENZ34CAP 035
18. JPARK2 CAP 020
19. CRACK  CAP 035
  ----------- 000
20. PRINT34 CAP 011
21. SP180IIICAP 059
22. D1050  CAP 039
  ----------- 000
23. ASMSOUNDCAP 027
24. RADYBAS CAP 028
  ----------- 000
25. KURSC6 CAP 067
26. DELITEL C  010
27. DUHA  C  008
28. XCC8  COM 196
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 34 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. SUPERARCCOM 073
 3. SUPUNARCCOM 083
 4. READ  ME  003
 5. README TXT 007
 6. DOCS  TXT 253
 7. DOS25  MOD 001
  ---     000
 8. SUPERARCCAP 018
 9. UPRAVDOCBAS 006
10. UPRAVDOCCAP 011
  ----------- 000
11. OUR5OFT COM 180
12. OUR5OFT CAP 016
  ----------- 000
13. SKLADNIKARC 112
14. SKLADNIKCAP 053
  ----------- 000
15. SLOVA  BAS 066
16. CESTINA BAS 011
17. SLOVNIK LB  005
18. SLOVA  CAP 019
  ----------- 000
19. MUSDEMO6BAS 015
20. MUSDEMO7BAS 020
21. MUSDEMO8BAS 019
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".


TITLE34.COM, BLUEGIRL.PI9
-------------------------

Úvodní demo navozující letní pohodu s obrázkem v odděleném souboru.


FLOP34.COM, SYSTEM.HYP
----------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP.


OBSAH34?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD34.CAP
----------

Ach, jak rád píšu úvodníky... (-ZB-)
(Čtete je?)


OHLASY34.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.


INZER34.CAP
-----------

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.


HOTNEW34.CAP
------------

Čerstvé a jiné krátké zprávy, v tomto čísle ve zvláštním textovém souboru.


INTERW34.CAP
------------

Na návštěvě u ing. Petra Jandíka u něj doma v Praze.


CENIKCDS.CAP
------------

Stručný výtah z ceníku firmy CDS ing. Jandíka se zaměřením na ATARI ST.


AKBRNO.CAP
----------

Seznámení s brněnským klubem v roce 1995.


RISK.CAP
--------

Reportáž z televizní soutěže RISK viděná naším redaktorem.


RECENZ34.CAP
------------

Recenze literatury, opět produkce Grada, řada pro školy a mládež.


JPARK2.CAP
----------

Seznámení s novou hrou pro naše ATARI, která vznikla letos na jaře v Košicích.


CRACK.CAP
---------

Popis dnes již zaniklého, ale ještě dostupného disketového magazínu pro ST.


PRINT34.CAP
-----------

Problematika tisku a tiskáren.


SP180III.CAP
------------

Třetí část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a podobnými.


D1050.CAP
---------

Popis vestavby spínače na překlenutí ochranného čidla pro zápis. Odstraní nutnost vystřihovat druhý výřez.


ASMSOUND.CAP
------------

Používání zvuku ve "strojákových" programech.


RADYBAS.CAP
-----------

Několik tipů pro psaní programů v BASICu. Jak lze zkrátit či zrychlit (nebo oboje) BASICový program?!


KURSC6.CAP, *.C
---------------

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.


XCC8.COM
--------

Překladač programů v jazyku C. Bližší informace naleznete v kurzu jazyka C.

Obsah strana B:SUPERARC.COM, SUPUNARC.COM,
READ.ME, README.TXT, DOCS.TXT,
DOS25.MOD
------------------------------

Pakovací a depakovací programy kompatibilní se stejnojmennými systémy na 16 bitových počítačích - originální balík.


SUPERARC.CAP
------------

Honza předkládá stručné rady pro zacházení se systémem ARC.


UPRAVDOC.BAS, UPRAVDOC.CAP
--------------------------

Protože originální manuál DOCS.TXT je příliš velký na natahování do textových editorů, Zdeněk vyrobil krátký bastl v BASICu pro jeho úpravu.


OUR5OFT.COM, OUR5OFT.CAP
------------------------

Naprosto bombastické demo zahraničního původu. Laik žasne, odborník se diví.


SKLADNIK.ARC, SKLADNIK.CAP
--------------------------

Malý program v BASICu pro vedení skladu. Jeho soubory jsou zkomprimované pakovačem ARC. Používá ramdisk D8, proto se musí vzít vhodný DOS.


SLOVA.BAS, CESTINA.BAS,
SLOVNIK.LB, SLOVA.CAP
----------------------

Zajímavá hříčka od našeho čtenáře na motivy televizní soutěže TUTOVKA.


MUSDEMO6.BAS, MUSDEMO7.BAS,
MUSDEMO8.BAS
--------------------------

Pokračování série hudebních dem v BASICu.

 


FLOP 35

FLOP 35

Download: flop35.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 35 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE35 COM 111
 4. FLOP35 COM 032
 5. SYSTEM HYP 051
  ----------- 000
 6. OBSAH35ACAP 017
 7. OBSAH35BCAP 010
 8. UVOD35 CAP 010
 9. OHLASY35CAP 037
  ----------- 000
10. HTSOTS CAP 013
11. PCXF32 CAP 030
12. SHARE  CAP 021
13. OUR5NEW CAP 026
14. NARSIL CAP 019
15. MODPLAY CAP 020
  ----------- 000
16. UROKY  CAP 032
17. FU   BAS 020
  ----------- 000
18. HCCZB1 CAP 065
19. SP180IV CAP 039
  ----------- 000
20. HLAV34 CAP 019
21. HLAV34 LT  008
22. CTENRES CAP 020
23. PC6   COM 005
24. FAK   COM 007
25. FAK   LM  060
  ----------- 000
26. RADYBAS2CAP 041
27. TEST1A BAS 007
28. TEST1B BAS 002
29. TEST2A BAS 005
30. TEST2B BAS 005
  ----------- 000
31. ASMCMP CAP 042
  ----------- 000
32. KURSC7 CAP 064
33. HCCZB1 C  028
34. HCC8ZB1 C  035
35. HCCZB1 COM 069
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. MODPLAY COM 047
 2. MANUAL DOC 026
 3. UPDATES TXT 011
 4. READ  ME  003
 5. MANUAL CAP 037
 6. README CAP 005
 7. TWIST  MOD 246
 8. SAYSAY MOD 373
 9. SUCHASTUMOD 248
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory.


TITLE35.COM
-----------

Úvodní malé demo.


FLOP35.COM, SYSTEM.HYP
----------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem.


OBSAH35?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD35.CAP
----------

Jste snášenliví s majiteli jiných počítačů?


OHLASY35.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.


HTSOTS.CAP
----------

Článek o plánovaném rozsáhlém projektu.


PCXF32.CAP
----------

Nová verze emulátoru ATARI pro PC.


SHARE.CAP
---------

Uchytí se způsob prodeje programů s dobrovolným placením i u nás?


OUR5NEW.CAP
-----------

Nové poznáky k minule uvedenému demu.


NARSIL.CAP
----------

Recenze disketového magazínu pro ST vydávaného v Brně.


MODPLAY.CAP
-----------

Co jsou to standardní hudební moduly na vyšších počítačích.


UROKY.CAP, FU.BAS
-----------------

Výpočty výnosů na úrocích z uložených investic.


HCCZB1.CAP
----------

Popis principu hardkopírky.


SP180IV.CAP
-----------

Čvrtá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a podobnými.


HLAV34.CAP, HLAV34.LT
---------------------

Řešení minulého hlavolamu s popisem.


CTENRES.CAP, PC6.COM, FAK.COM, FAK.LM
-------------------------------------

Dvě čtenářská řešení předchozích hlavolamů přímo ve strojovém kódu.(!)


RADYBAS2.CAP, TEST??.BAS
------------------------

Úspory času při běhu programu napsaného v základním ATARI BASICu. Doplněno čtyřmi ukázkovými prográmky.


ASMCMP.CAP
----------

Vylepšení assemblerovského programu obsahujícího dlouhou posloupnost podmínek.


KURSC7.CAP, *.C
---------------

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.


HCC1ZB.COM
----------

Tisk základních jednobarevných obrázků (Gr.8) s možností zvýšené kvality a výstupu do souboru. Napsáno v Céčku.

Obsah strana B:


!!! POZOR !!!

Druhá strana disku je ve formátu DOS 2.5, jako boot systém je ale na ní zaveden MINIDOS.PV.
Pouze soubor MODPLAY.COM (volba G) z jeho nabídky vypsané po startu je spustitelný program !!

Celá strana je věnována volně šiřitelnému programu pro přehrávání hudebních modulů známých na větších počítačích. (Inu, ta "šestnáctibitová" data nějakou kapacitu disku spolykají.)


MODPLAY.COM
-----------

Přehrávač hudebních modulů typu MOD verze 1.22 původem z Holandska.


MANUAL.DOC
----------

Originální manuál v angličtině k první verzi.


UPDATES.TXT
-----------

Popis vylepšení zabudovaných do dalších verzí. (Opět v angličtině)


READ.ME
-------

Seznam souborů celého PD balíku, také v angličtině.


MANUAL.CAP
----------

Přeložený manuál do češtiny plus poznámky překladatele.


README.CAP
----------

Přeložený text seznamu souborů.


TWIST.MOD, SAYSAY.MOD, SUCHASTU.MOD
-----------------------------------

Tři slušně znějící hudební moduly, které svojí délkou patří k těm kratším.
(Obvyklé velikosti většiny hudebních modulů zdaleka přesahují 100KB.)

 


FLOP 36

FLOP 36

Download: flop36.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 36 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE36 COM 117
 4. FLOP36 COM 041
 5. SYSTEM HYP 053
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH36ACAP 015
 8. OBSAH36BCAP 011
 9. UVOD36 CAP 007
10. OHLASY36CAP 016
11. INZER36 CAP 009
12. INTERV36CAP 027
13. RECENZ36CAP 028
14. INVEX95 CAP 035
15. HOTNEW36CAP 014
16. EXMINSY CAP 027
  ----------- 000
17. BCOM1V0 COM 082
  ----------- 000
18. PRINT36 CAP 036
19. SP180V CAP 058
20. DOWNLOADCAP 061
  ----------- 000
21. TCHEKO CAP 047
22. TCHEKO1 FNT 009
23. TCHEKO2 FNT 009
24. DEMOTCH LB  005
25. KAMTCH COM 031
26. CHARSET TCH 003
  ----------- 000
27. BGEBPU CAP 019
28. BGEBPU LB  001
  ----------- 000
29. YAMAHADECAP 012
30. YAMAHADECOM 112
  ----------- 000
31. OSAUCET CAP 033
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0048
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 36 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. BASIC  COM 003
 4. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 5. MFONTDOWCAP 016
 6. MFONTDOWTBA 022
 7. NLQ   CHR 050
 8. DRAFT  CHR 050
 9. LOSAVDRFBIN 001
10. LOSAVNLQBIN 002
11. DRAFT  DRF 010
12. SANSERIFNLQ 036
  ----------- 000
13. DW1B  CAP 011
14. DOWNL2 BAS 010
15. DW1B  TBA 053
16. CAPE  DAT 034
17. MUK     001
18. TE1     001
19. VUK     001
20. TE2     001
21. DOWNLQ ARC 017
  ----------- 000
22. STEREO CAP 060
23. STEREO1 BAS 017
24. STEREO2 BAS 018
  ----------- 000
25. HLAV35 CAP 028
26. HLAV35 LT  013
27. HODINY CAP 021
28. HODINY TBA 034
  ----------- 000
29. MAPFRAG CAP 012
30. MAP   COM 013
  ----------- 000
31. BOMBDOWNCOM 173
32. BACTERIO   040
33. RETROFIR   042
34. PDHRY  CAP 008
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory.


TITLE36.COM
-----------

Úvodní malé demo s překvapením.


FLOP36.COM, SYSTEM.HYP, RUNNER.HYP
----------------------------------

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem a externím spouštěčem.


OBSAH36?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD36.CAP
----------

Několik drobných sdělení čtenářům.


OHLASY36.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.


INZER36.CAP
-----------

Čtenářská inzerce.


INTERV36.CAP
------------

Rozhovor s Fredem Bookerem na dálku.


RECENZ36.CAP
------------

Seznámení s publikacemi vzahujícími se k počítačům.


INVEX95.CAP
-----------

Reportáž z návštěvy počítačového veletrhu.


HOTNEW36.CAP
------------

Krátké a čerstvé zprávičky.


EXMINSY.CAP
-----------

Představujeme jednu z mála firem zabývajícími se dosud počítači ATARI.


BCOM1V0.COM
-----------

Program pro převádění programů .BAS na .COM


PRINT36.CAP
-----------

Tři odstavce o problémech s tiskárnami.


SP180V.CAP
----------

Pátá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP-180AI.


DOWNLOAD.CAP
------------

Poznámky k obsluze programů pro download uvedených na druhé straně.


TCHEKO.CAP, TCHEKO?.FNT,
DEMOTCH.LB, KAMTCH.COM,
CHARSET.TCH
------------------------

Nové kódování češtiny s demonstračním prográmkem, převaděčem formátů a znakovými sadami.


BGEBPU.CAP, BGEBPU.LB
---------------------

Strojový podprogram pro BGET a BPUT v AtariBASICu.


YAMAHADE.COM, YAMAHADE.CAP
--------------------------

Starší hudební demo, které jste určitě neviděli.


OSAUCET.CAP
-----------

Popis jednoduchého účetnictví firmy OSA od jeho uživatele.

Obsah strana B:TBASIC.COM
----------

Ano, to je TURBOBASIC!


BASIC.COM
---------

Program, který inicializuje BASIC a spustí AUTORUN.BAS.


AUTORUN.BAS
-----------

Basic program pro spouštění programů .BAS, .TBA, .LB a .LT. Je použit povelem BASIC nebo TBASIC.


MFONTDOW.CAP, MFONTDOW.TBA,
NLQ.CHR, DRAFT.CHR, LOSAVDRF.BIN,
LOSAVNLQ.BIN, DRAFT.DRF,
SANSERIF.NLQ
---------------------------------

Komplet pro DOWNLOAD devítijehličkových tiskáren v módu standard.


DW1B.CAP, DOWNL2.BAS, DW1B.TBA,
CAPE.DAT, MUK., TE1., VUK., TE2.,
DOWNLQ.ARC
---------------------------------

Komplet pro DOWNLOAD 24-jehličkových tiskáren typu LQ. (od jiného autora)


STEREO.CAP, STEREO1.BAS,
STEREO2.BAS
------------------------

Perspektivní zobrazení 3D objektů ve 2D.


HLAV35.CAP, HLAV35.LT
---------------------

Autorské řešení minulého hlavolamu.


HODINY.CAP, HODINY.TBA
----------------------

Řešení téhož hlavolamu od našeho čtenáře pana Filipa Drska.


MAPFRAG.CAP, MAP.COM
--------------------

Program zjišťující fragmentaci disku.


PDHRY.CAP, BOMBDOWN.COM,
BACTERIO., RETROFIR.
------------------------

Tři PD hry z atari archívu na Internetu.

 


FLOP 37

FLOP 37

Download: flop37.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 37 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE37 COM 085
 4. FLOP37 COM 041
 5. SYSTEM HYP 062
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH37ACAP 010
 8. OBSAH37BCAP 013
 9. UVOD37 CAP 006
10. OHLASY37CAP 006
11. INZER37 CAP 002
12. MANKALA CAP 022
13. JOYRIDE CAP 057
14. FRECON95CAP 099
  ----------- 000
15. STEREOGRCAP 025
16. PKOULE1 PIC 062
17. PKOULE2 PIC 062
  ----------- 000
18. KURSC8 CAP 125
19. NERVYST C  065
20. PART1  C  020
21. PART2  C  015
22. PART3  C  017
23. NERVY  LNK 001
24. NERVY  COM 078
25. CISLA  DAT 034
26. MATICE DAT 003
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0056
    Adresář strana B:
 1. TBASIC COM 145
 2. BASIC  COM 003
 3. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 4. SCREEN CAP 054
 5. EXAMPLESCAP 013
 6. SCREEN1ATBA 003
 7. SCREEN1BTBA 004
 8. SCREEN2ATBA 006
 9. SCREEN2BTBA 007
  ----------- 000
10. HODINY CAP 014
11. HODINY TBA 014
12. HODINY PIC 062
  ----------- 000
13. LINKER CAP 025
14. LINK  COM 031
  ----------- 000
15. NAHODA CAP 027
16. NAHODA BAS 003
  ----------- 000
17. CTHFAST COM 074
18. CTHFAST DOC 024
19. SC      001
20. BENCHTSTBAS 007
21. FBASIC CAP 021
22. FBASICPOCAP 016
  ----------- 000
23. BOBTEST CAP 009
24. BOBTEST ME  001
25. BOBTEST TXT 007
26. BOBTEST TBA 006
27. BOBTEST CTB 005
  ----------- 000
28. SEKBASE TBA 064
  ----------- 000
29. NAB95  CAP 193
  ----------- 000
30. VANOCE COM 104
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT
---------------------

Systémové soubory.


TITLE37.COM
-----------

Cituji Zdeňka: Báječné demo se zrcadlovým zkrucujícím efektem.


FLOP37.COM, SYSTEM.HYP
G8VIEW.HYP
----------------------

Hypertext se svými datovými soubory a externím prohlížečem.


OBSAH37?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD37.CAP
----------

Nejkratší úvodník, jaký jste kdy četli.


OHLASY37.CAP
------------

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.


INZER37.CAP
-----------

Čtenářská inzerce.


MANKALA.CAP
-----------

Popis matematické hříčky "Mankala".


JOYRIDE.CAP
-----------

Informace o špičkovém celodiskovém demonstračním programu JOYRIDE.


FRECON95.CAP
------------

Reportáž z návštěvy akce pořádané v Plzni firmou CONSUL.


STEREOGR.CAP, PKOULE1.PIC,
PKOULE2.PIC
--------------------------

Dva stereogramy převedené z PC a jejich popis.


KURSC8.CAP, NERVYST.C, PART?.C,
NERVY.LNK, NERVY.COM, CISLA.DAT,
MATICE.DAT
--------------------------------

Další část kurzu programovacího jazyka C s jedním ukázkovým programem.

Obsah strana B:TBASIC.COM, BASIC.COM, AUTORUN.BAS
----------------------------------

Opět soubory inicializující TURBOBASIC a BASIC.


SCREEN.CAP, EXAMPLES.CAP,
SCREEN??.TBA
-------------------------

Metoda střídání obrazovek a její použití pro animaci grafických objektů. Doloženo skupinou demonstračních prográmků v TBASICu.


HODINY.CAP, HODINY.TBA, HODINY.PIC
----------------------------------

Modifikace řešení předminulého hlavolamu od JW s využitím přesunu dat mezi několika obrazovkami. Velmi působivé...


LINKER.CAP, LINK.COM
--------------------

Slib z minulého čísla jsme dodrželi!!! Uvádíme program pro pohodlné (a opakované) spojování více souborů.


NAHODA.CAP, NAHODA.BAS
----------------------

Popis a demonstrace algoritmu pro náhodné vybírání z množiny prvků bez opakování. Elegantní, rychlý, bezkonkurenční, úchvatný.. :-)


CTHFAST.COM, CTHFAST.DOC, SC.,
BENCHTST.BAS
------------------------------

Originální balík CTH FASTBASICu.


FBASIC.CAP, FBASICPO.CAP
------------------------

Překlad a doplňující článek k balíku CTH FASTBASIC.


BOBTEST.*
---------

Originální balík s demonstrací metody "hadovitý pohyb v lince". Doplněno českým překladem od Zdeňka.


SEKBASE.TBA
-----------

Turbobasicovská sektorová databáze od p. Vladimíra Lišky, využívající přímý přístup na disk.


NAB95.CAP
---------

Nabídka programů šířených firmou EXMINSY.


VANOCE.COM
----------

Pod vánoční stromeček - vánoční demonstrační prográmek. Jak dojemné... (Za notné zpoždění autor nemůže.)

 


FLOP 38

FLOP 38

Download: flop38.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 38 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE38 COM 078
 4. FLOP38 COM 041
 5. SYSTEM HYP 055
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH38ACAP 011
 8. OBSAH38BCAP 013
 9. UVOD38 CAP 016
10. FLOP1996CAP 043
11. ZUSTATEKCAP 031
12. INZER38 CAP 006
  ----------- 000
13. HMM   CAP 020
14. ATARIADACAP 119
15. ATKOSICECAP 010
16. INTERV38CAP 027
17. CBMAGIE1CAP 021
18. FLOPOBS2TXT 204
  ----------- 000
19. TE   MOD 262
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0009
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 38 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. BASIC  COM 003
 4. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 5. TOMMENU TBA 009
 6. TESTINT2TBA 123
 7. KLOBOUK TBA 155
 8. KLOBOUK CAP 014
 9. CASTLMAZTBA 113
  ----------- 000
10. NOBAS  LB  001
11. NOBASIC CAP 012
  ----------- 000
12. ANIM15V7TBA 072
13. ANIMG15 CAP 091
14. ANIMDEMOCAP 011
15. ANIM  PIC 052
16. USTA  ANI 009
17. KOULE  ANI 003
  ----------- 000
18. UFOATACKBAS 014
  ----------- 000
19. IQINFO2 CAP 040
20. CRUSADE CAP 064
21. LIT2  CAP 012
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE38.COM
----------------------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko.


FLOP38.COM, SYSTEM.HYP
RUNNER.HYP
----------------------

Hypertext se svými datovými soubory a externím spouštěčem.


OBSAH38?.CAP
------------

Informace o obsahu obou stran magazínu.


UVOD38.CAP
----------

Rozloučení současné redakce se svými čtenáři.


FLOP1996.CAP
------------

Výhled na vydávání FLOPu v příštím ročníku.


ZUSTATEK.CAP
------------

Přehled nepoužitých příspěvků zaslaných redakci.


INZER38.CAP
-----------

Bezplatná inzerce.


HMM.CAP
-------

Humorně laděné zamyšlení nad rentabilností výroby sharewarových programů.


ATARIADA.CAP
------------

Souhrnný popis přípravy a průběhu setkání ataristů v Prostějově. (Dost dlouhé.)


ATKOSICE.CAP
------------

Informace o existenci ATARI klubu v Košicích přímo od vedoucího.


INTERV38.CAP
------------

Rozhovor se zakladatelem magazínu a firmy FLOP RNDr. Petrem Vičarem.


CBMAGIE1.CAP
------------

První seznámení s programem Černobílá magie, jakási "předrecenze".


FLOPOBS2.TXT
------------

Ucelený přehled adresářů FLOPů od čísla 18 po číslo 37.


TE.MOD
------

Úplně nové demo skupiny programátorů z Košic.

Obsah strana B:TBASIC.COM, BASIC.COM, AUTORUN.BAS
----------------------------------

Opět soubory inicializující TURBOBASIC a BASIC.


TOMMENU.TBA
-----------

Pomocná utilitka k zavádění zaslaného balíku programů od TOM-SOFTu. Autor ji měl původně pod názvem AUTORUN.BAS.


TESTINT2.TBA
------------

80 testovacích otázek k prověření znalostí.


KLOBOUK.TBA, KLOBOUK.CAP
------------------------

Program pro pobavení podle starší televizní soutěže "Šest ran do klobouku" s popisem.


CASTLMAZ.TBA
------------

Starší, ale zajímavá herní hříčka napsaná v Turbobasicu.


NOBAS.LB, NOBASIC.CAP
---------------------

Malý strojový podprográmek pro přechod z BASICu do DOSu s vypnutím BASIC ROM.


ANIM15V7.TBA, ANIMG15.CAP
-------------------------

Program pro vytváření grafiky a animací i s obsáhlým manuálem.


ANIMDEMO.CAP, ANIM.PIC, USTA.ANI
KOULE.ANI
--------------------------------

Krátký návod pro spuštění dvou ukázkových animací. Soubor ANIM.PIC je celostránkový obrázek, *.ANI jsou soubory s animačními pozicemi.


UFOATACK.BAS
------------

Herní maličkost pocházející ještě z doby vydávání kazetové verze magazínu.


IQINFO2.CAP
-----------

Pár zajímavostí ohledně testování IQ inspirovaných některými programy uvedenými na této straně.


CRUSADE.CAP
-----------

Popis strategické hry od milovníka těchto her sestavený podle vlastních zkušeností pro FLOP. Nejde tedy o žádný překlad originální dokumentace.


LIT2.CAP
--------

Doplněk k seznamu literatury uvedenému ve FLOPu č.29.

 


FLOP 39

FLOP 39

Download: flop39.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE39 COM 058
 3. FLOP39 COM 041
 4. SYSTEM HYP 060
 5. RUN   HYP 004
 6. G8V   HYP 003
  ----------- 000
 7. OBSAH39ACAP 020
 8. OBSAH39BCAP 009
 9. UVOD39 CAP 011
10. OHLASY39CAP 047
11. OPRAVY39CAP 031
12. NOVYHPTXCAP 016
13. FLOP1997CAP 047
14. INZER39 CAP 007
  ----------- 000
15. INTERV39CAP 087
16. AKPA  CAP 013
17. NPARTY96CAP 084
18. PRAHA2 CAP 066
19. ASKICKERCAP 025
20. SAVAGE CAP 017
21. HOTNEW39CAP 022
  ----------- 000
22. MAGNETITCAP 028
23. XFORMER1CAP 061
  ----------- 000
24. MULTITASCAP 039
25. TASKMNG CAP 039
26. TASKMNG LIB 016
27. MULTI1 MAC 004
28. MULTI1 COM 003
29. MULTI2 MAC 010
30. MULTI2 COM 005
31. CLOCK  MAC 008
32. CLOCK  COM 004
33. CLOCK  CAP 005
  ----------- 000
34. HELP3  COM 082
  ----------- 000

Celkove 1011
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. MAGNETITCOM 219
 2. XDEMO  COM 377
  ----------- 000
 3. RUN   HYP 004
 4. G8V   HYP 003
  ----------- 000
 5. ZVUK  TCH 150
 6. ZVUK  PIC 062
 7. FREQ  BAS 083
  ----------- 000
 8. DISK2XFDCOM 031
 9. DISK2XFDDOC 058
10. DISK2XFDCAP 023
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

FLOP č.39, strana A
------------------------------------


DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE39.COM
----------------------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.


FLOP39.COM, SYSTEM.HYP
RUN.HYP, G8V.HYP
----------------------

Hypertext se svými datovými a pomocnými soubory.


OBSAH39?.CAP
------------

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.


UVOD39.CAP
----------

Docela krátký úvodníček.


OHLASY39.CAP
------------

Čtenáři se ptají na myši, řemínky a jiné věci.


OPRAVY39.CAP
------------

Zde se jedná spíše o vysvětlení špatné funkčnosti úplně všech rozeslaných magazínu číslo 39.


NOVYHPTX.CAP
------------

Popis nových změn v hypertextovém prohlížeči magazínu.


FLOP1997.CAP
------------

Současný stav "flopáckých" aktivit.


INZER39.CAP
-----------

Bezplatná inzerce.


INTERV39.CAP
------------

Zcela jedinečný rozhovor s pilným programátorem Jirkou Bernáškem.


AKPA.CAP
--------

Ataristé přežívají i v Prievidzi.


NPARTY96.CAP
------------

Reportáž z návštěvy akce pořádané redakcí magazínu NARSIL.


PRAHA2.CAP
----------

Co se dalo sehnat pro ataristy v Praze na podzim 1996.


ASKICKER.CAP
------------

Seznámení s půldiskovým demo programem polské produkce.

SAVAGE.CAP
----------

Listujeme ve zpravodaji vydávaném u kolegů na Slovensku.

HOTNEW39.CAP
------------

Soubor krátkých zpráv, některé jsou i čerstvé.


MAGNETIT.CAP
------------

Popis logické hry Magnetit, která se nalézá na druhé straně diskety.


XFORMER1.CAP
------------

Jak zůstat alespoň trošku věrný ATARI i na výkonnějších systémech.


MULTITAS.CAP, TASKMNG.CAP,
TASKMNG.LIB
--------------------------

Princip multitaskingu na malém ATARI, knihovna potřebnách rutin a její popis.


MULTI1.MAC, MULTI1.COM,
MULTI2.MAC, MULTI2.COM
-----------------------

Dva příklady užití systému.


CLOCK.MAC, CLOCK.COM, CLOCK.CAP
-------------------------------

Třetí příklad na provoz multitaskingu, tento je doplněný krátkým popisem.


HELP3.COM
---------

Balíček tipů do her ve spustitelné podobě od Ládi Libiče. Program lze zavést pomocí FLOP DOSu, do něhož se systém po stisku RESET vrátí, nebo jednoduše pomocí OS Q-MEG.

Obsah strana B:

FLOP 39, strana B

Strana B je také formátována FLOPDOSem, ale jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.


MAGNETIT.COM
------------

Plná verze logické hry MAGNETIT. Dáreček od firmy RASTER všem skalním předplatitelům FLOPu.


XDEMO.COM
---------

Nejnovější předváděcí program se značkou BEWESOFT. Spousta poučných slov a faktů z historie Atari.


RUN.HYP, G8V.HYP
-------------------

Pomocné programy, využívané hypertextovým prohlížečem.


ZVUK.TCH, ZVUK.PIC, FREQ.BAS
----------------------------

Pohled Jiřího Bernáška na programování zvuku doplněný schematem zvukových obvodů a programem na vytváření tabulek parametrů pro generování výstupu.


DISK2XFD.COM, DISK2XFD.DOC
DISK2XFD.CAP
--------------------------

Program pro vytváření souboru formátu XFD, který obsahuje obraz diskety. (Používá se např. u emulátorů na vyšších počítačích).

 


FLOP 40

FLOP 40

Download: flop40.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE40 COM 068
 3. FLOP40 COM 041
 4. SYSTEM40HYP 122
  ----------- 000
 5. OBSAH40ACAP 016
 6. OBSAH40BCAP 007
 7. UVOD40 CAP 012
 8. OHLASY40CAP 010
 9. FIFLOP CAP 012
10. HOTNEW40CAP 035
  ----------- 000
11. INTERV40CAP 078
12. PV97  CAP 045
13. CODECOPYCAP 079
14. APARTY10CAP 063
15. FRECON67CAP 016
16. DKRECENZCAP 028
17. ATARIX CAP 012
18. MAGRADY CAP 020
19. INFRA  CAP 032
20. BAFULA CAP 048
  ----------- 000
21. CMC   TCH 072
22. KOALA  TCH 055
23. SPARTA TCH 102
  ----------- 000

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. IMAGINE COM 362
 2. IMAGINE CAP 018
  ----------- 000
 3. DYNADEMOCOM 156
 4. ORI   COM 285
 5. HELP4  COM 088
  ----------- 000
 6. POSTA  TXT 101
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

FLOP č.40, strana A
------------------------------------


DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE40.COM
----------------------------------

Systémové soubory a úvodní obrázek, DOS není v adresáři zobrazen.


FLOP40.COM, SYSTEM.HYP
----------------------

Hypertext se svými datovým souborem.


OBSAH40?.CAP
------------

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.


UVOD40.CAP
----------

Po roce opět úvodník redaktora.


OHLASY40.CAP
------------

V tomto textu převažují výrazně redakční bajty nad čtenářskými.


FIFLOP.CAP
----------

Rozloučení s firmou FLOP - už v Rožnově není.


HOTNEW40.CAP
------------

Soubor krátkých zpráv, kupodivu většina naprosto čerstvá!!!


INTERV40.CAP
------------

Opět zajímavý rozhovor, ochotně jej poskytl Marek Chorvát ze Slovenska, v současné době stále činný při práci ve strojovém kódu.


ATARI97.CAP
-----------

Naše setkání ataristů v Prostějově na jaře


CODECOPY.CAP
------------

Uplně nově zorganizovaná ataristická slezina v Prievidzi 1997


APARTY10.CAP
------------

Akce pro majitele malých atari udělaná loni v Praze k výročí 10 let jejich rozšíření u nás.


FRECON67.CAP
------------

Jaké byly akce v Plzni v roce1996 a 1997.


DKRECENZ.CAP
------------

Můj popis hry Dynakilers jak se mi jevila.


ATARIX.CAP
----------

Nový pokus o tištěný zpravodajík pro ataristy z Košic.


MAGRADY.CAP
-----------

Několik rad pro řešení hry MAGNETIT od Radka Štěrby.


INFRA.CAP
---------

Nová periferie pro počítač vyvinutá v Rožnově.


BAFULA.CAP
----------

Nový propojovací systém mezi malým ATARI a počítači ST/PC.


CMC.TCH, KOALA.TCH, SPARTA.TCH
------------------------------

Jirka Bernášek píše o využitelnosti dat z hudebního editoru CMC, kreslicího programu Koala a o vlastnostech systému SPARTADOS.

Obsah strana B:


FLOP 40, strana B

Strana B je formátována standartním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.IMAGINE.COM, IMAGINE.CAP
------------------------

Plná verze bludištní hry IMAGINE produkce FUCO i s popisem.


DYNADEMO.COM
------------

Demoverze nové hry produkce GMG. (jaro 1997)


ORI.COM
-------

Malé demo předvádí obrázek v náročnější grafice, také od GMG


HELP4.COM
---------

Druhý balíček tipů do her ve spustitelné podobě od Ládi Libiče.


POSTA.TXT
---------

Ukázky elektronického dopisování pomocí sítě Internet, vybrány jsou z mé osobní posty i veřejné ATARI konference.

 


FLOP 41_2

FLOP 41_2

Download: flop41_2.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE412COM 028
 3. FLOP412 COM 041
 4. SYSTEM HYP 132
  ----------- 000
 5. OBSAH41ACAP 014
 6. OBSAH41BCAP 012
 7. OBSAH42 CAP 009
 8. UVOD41 CAP 014
  ----------- 000
 9. PV98  CAP 059
10. PH98  CAP 059
11. PH98PL CAP 028
12. QUAST98 CAP 074
13. ORNETA97CAP 038
14. ORNETA97KAM 039
15. CCOPY98 CAP 082
16. CB99  CAP 053
17. CB99PL CAP 063
18. NEUSS  CAP 021
  ----------- 000
19. MJOYPRINCAP 063
20. MULTIJOYCAP 021
21. AXA   CAP 040
22. VYPRODEJCAP 033
23. VIDEOP CAP 019
24. DANSTR CAP 013
25. NATGUN CAP 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. DOS   SYS 037
 2. DUP   SYS 042
 3. RAMDISK COM 003
  ----------- 000
 4. MPE2V3 CAP 086
 5. MPE2V3 COM 042
 6. DEMOMPE CAP 015
 7. CASIO680CAP 032
 8. GUITAR MPE 017
 9. HARDMU MPE 017
10. MALASE MPE 013
11. JMJARR MPE 019
12. PIANSO MPE 023
13. ORGAN  MPE 009
14. SCHODY MPE 011
15. FROMAM MPE 011
16. GHOST  MPE 013
  ----------- 000
17. TUTODIS3CAP 021
18. TUTODIS3COM 011
  ----------- 000
19. CERVI  CAP 015
20. CERVI  COM 056
  ----------- 000
21. FUNMUSICCOM 104
22. FUNMUSICDOC 129
23. FUNMUSCZCAP 116
  ----------- 000
24. EASY  COM 035
  ----------- 000
25. DRSEK  TXT 029
  ----------- 000
26. CZCONV25CAP 056
27. CZCONV25BAS 047
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000
Adresář strana C:
 1. VIDEOP COM 004
 2. VIDEOP1 DAT 272
 3. VIDEOP2 DAT 163
  ----------- 000
 4. DANSTR COM 357
  ----------- 000
 5. SETTDEMO   126
 6. VAKKLA    074
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000
    Adresář strana D:
 1. NATURIX COM 304
 2. GUNHEAD COM 368
  ----------- 000
 3. MWDRUMS COM 074
 4. ILLUSIO3COM 150
  ----------- 000
 5. SANDY32   109
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:


FLOP 41-2, strana A
------------------------------------


DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT,TITLE412.COM
----------------------------------

Systémové soubory a malinké úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.


FLOP412.COM, SYSTEM.HYP
-----------------------

Hypertext se svým datovým souborem.


OBSAH4*.CAP
-----------

Obsah dvou disket magazínu rozdělený do třech souborů.


UVOD41.CAP
----------

Končíme předplacený ročník...


PV98.CAP
--------

Atariáda PV 98 - naše setkání ataristů v Prostějově na jaře.


PH98.CAP, PH98PL.CAP
--------------------

Druhá akce pro majitele malých Atari udělaná v Praze, v roce 1998 ji organizovala firma EXMINSY. Popisy od dvou různých autorů.


ORNETA97.CAP, QUAST98.CAP
-------------------------

Jaké byly akce v Polsku v roce 1997 a 1998.


ORNETA97.KAM
------------

Popis polské akce v původní podobě od autora v kódu Kamenických.


CCOPY98.CAP
-----------

Druhý ročník ATARI CODE COPY Párty v Prievidzi.


CB99.CAP, CB99PL.CAP
--------------------

První akce v Českých Budějovicích, druhý text je přímo od pořadatele.


NEUSS.CAP
---------

Zmínka o německých prodejních akcích zaměřených na Atari.


MJOYPRI.CAP, MULTIJOY.CAP
-------------------------

Technický a programátorský popis interface multijoy.


AXA.CAP
-------

Popis postupu vyzkoumání a chování poslední nedokumentované instrukce "AXA".


VYPRODEJ.CAP
------------

Přehled produktů Raster + Fuco v tomto čísle.


VIDEOP.CAP, DANSTR.CAP, NATGUN.CAP ----------------------------------

Průvodní texty k uvedeným hrám.

Obsah strana B:


FLOP 41-2, strana B
---------------------------------


Strana B je formátována standartním DOS 2.5, který je zde také inicializován.

Je doplněn ramdiskem od Jirky Svobody, tento se po startu neformátuje ani nenastaví. (Ramdisk, ne Jirka.)
Kromě ramdisku se po startu nic jiného samo nespustí.MIDI PATTERN EDITOR
-------------------

Kompletní systém pro majitele malého Atárka a současně hudebníky používající MIDI nástroje.

Balík obsahuje tyto soubory:

1. MPE2V3 CAP 086
2. MPE2V3 COM 042
3. DEMOMPE CAP 015
4. CASIO680CAP 032
5. GUITAR MPE 017
6. HARDMU MPE 017
7. MALASE MPE 013
8. JMJARR MPE 019
9. PIANSO MPE 023
10. ORGAN MPE 009
11. SCHODY MPE 011
12. FROMAM MPE 011
13. GHOST MPE 013TUTODIS3.COM, TUTODIS3.CAP
--------------------------

Kopírka turbozáznamu z kazety na disketu. S manuálem.


CERVI.COM, CERVI.CAP
--------------------

Jednoduchá hra pro Multijoy.


FUNMUSIC.COM, FUNMUSIC.CAP,
FUNMUSIC.DOC
--------------------------

Hudební editorek produkce BEWESOFT pro laiky. Možnost využít ST myš.


EASY.COM
--------

Malé demo od BEWESOFTU, spustit se dá například DOSem.


DRSEK.CAP
---------

Malý článek o šifrování.


CZCONV25.BAS, CZCONV25.CAP
--------------------------

Basicový program na konverzi různých druhů kódování národních znakových sad.

Obsah strana :


FLOP 41-2, druhá disketa
----------------------------------

Obě strany jsou formátovány standartním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.

Strana A:


VIDEOP.COM, VIDEOP1.DAT, VIDEOP2.DAT
------------------------------------

Soubory hry VIDEOPOLY. (adventure)


DANSTR.COM
----------

Střílečka.


SETTDEMO
--------

Demoverze strategické hry Setleři produkce DATRI.


VAKKLA
------

Konverzační hra "Válečné kladivo" opět s © DATRI, ale autor děje jeho kamarád.


Strana B:

NATURIX.COM, GUNHEAD.COM
------------------------

Dvě hry autorů Raster - Fuco.


MWDRUMS.COM, ILUSIO3.COM
------------------------

Dvě dosud nevypuštěná Radkova hudební dema.


SANDY32
-------

Nově zpracovaný známý textový program SANDY do semigrafické podoby (formátovaný textový výstup) od Davida Spilky.

 


FLOP 43

FLOP 43

Download: flop43.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE43 COM 066
 3. FLOP43 COM 043
 4. SYSTEM HYP 051
 5. G8VIEW HYP 003
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH43ACAP 013
 8. OBSAH43BCAP 014
 9. UVOD43 CAP 020
10. HOTNEW43CAP 025
11. QMEGKEYSCAP 008
  ----------- 000
12. CB2000 CAP 061
13. TRENCINRCAP 060
14. TRENCINZCAP 051
15. FRECON99CAP 059
  ----------- 000
16. GTSNCCZ CAP 120
17. GTIASNC1PIC 062
18. GTIASNC2PIC 062
19. GTIASNC3PIC 062
20. GTIASNC4PIC 062
21. GTIASYNCTXT 127
  ----------- 000

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. VOLLEYB COM 089
 2. VOLLEYB CAP 011
 3. PREDATORCOM 182
 4. PREDATORCAP 013
  ----------- 000
 5. RSTOS31 COM 026
 6. RSTOS37 COM 025
 7. TOS41BLPCOM 031
 8. TOSY  CAP 050
 9. TOS41BLPCAP 034
10. HILOAD42COM 018
11. HILOAD42CAP 013
12. CPSCP4HICOM 019
13. CPSCP4HICAP 013
  ----------- 000
14. TTBASIC2COM 160
15. FROMT  TBA 012
16. DIRTOT TBA 015
17. FROMTOT CAP 012
18. COLOMBO TBA 065
19. COLOMBO CAP 045
20. XFILES COM 177

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

FLOP č.43, strana A
------------------------------------


DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE43.COM
----------------------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.


FLOP43.COM, G8VIEW.HYP, RUNNER.HYP
----------------------------------

Hypertextový čtecí program se svým podpůrným prohlížečem monochromatických obrázků (GR.8) a spouštěčem binárních souborů.


SYSTEM.HYP
----------

Hlavní hypertextový modul s odkazy na jednotlivé soubory. Používá ho program FLOP43.COM


OBSAH43?.CAP
-----------

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.


UVOD43.CAP
----------

ZB se zase rozepisuje. Čte to někdo?


HOTNEW43.CAP
------------

Skupinka původně čerstvých, ale hlavně kratších zpráviček.
(emulátor A800, DeeGee, ATARIX, akce v Polsku, Německu a u nás, AK PV na internetu)


CB2000.CAP
----------

V Českých Budějovicích byla letos v březnu první akce v roce 2000 u nás.


TRENCINR.CAP, TRENCINZ.CAP
--------------------------

Forever - nová osmibitová demobit akce na Slovensku. Píší o ní hned dva členové naší redakce.


FRECON99.CAP
------------

Pátý ročník plzeňské akce v roce 1999 na podzim.


QMEGKEYS.CAP
------------

Užitečné klávesové kombinace na přepínání jednotek pod operačním systémem Q-MEG.


GTSNCCZ.CAP, GTIASYNC.TXT, GTIASNC?.PIC
---------------------------------------

Jirka Bernášek řeší opravu vadných obvodů GTIA. Kompletní balík obsahuje i text v angličtině a čtyři doprovodné obrázky.

Obsah strana B:


FLOP 43, strana B

Strana B je formátována standardním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.VOLLEYB.COM, VOLLEYB.CAP
-------------------------

Jednoduchá hra pro dva hráče. Starší, ale dosud veřejně nepublikovaná.


PREDATOR.COM,PREDATOR.CAP
-------------------------

Střílečka pro jednoho hráče, jinak charakteristika stejná jako u předchozí.


RSTOS31.COM, RSTOS37.COM, TOSY.CAP
----------------------------------

Upravené verze kazetového systému TOS, které si dělal Radek pro svoje vlastní používání.


TOS41BLP.COM, TOS41BLP.CAP
--------------------------

Jiná verze úpravy od Jirky.


HILOAD42.COM, HILOAD42.CAP
--------------------------

Speciální Turbozavaděč od Radka dělaný s ohledem na co nějvětší slučitelnost s různými zaváděcími adresami.


CPSCP4HI.COM, CPSCP4HI.CAP
--------------------------

Compresscopy, program o jehož možnostech se už ve FLOPu psalo. Opět pouze pro kazetové použití.


TTBASIC2.COM
------------

Interpret jazyka Turbobasic s úpravami od Jirky Richtra. Dali jsme ho sem po určitém váhání zejména kvůli následující kopírce.


FROMT.TBA, DIRTOT.TBA, FROMTOT.CAP
----------------------------------

Pro automatizované kopírování mezi disketou a kazetovým formátem Turbo kilových bloků.


COLOMBO.TBA, COLOMBO.CAP
------------------------

Jeden ze starších systémů pro čtení hlaviček Turbo souborů na kazetách.


XFILES.COM
----------

Jedno ze série demíček produkce DATRI převedené námi z kazety.

 


FLOP 44

FLOP 44

Download: flop44.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE44 COM 074
 3. FLOP44 COM 042
 4. SYSTEM HYP 056
 5. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 6. OBSAH44ACAP 014
 7. OBSAH44BCAP 012
 8. UVOD44 CAP 011
 9. HOTNEW44CAP 013
10. ATARIX CAP 013
  ----------- 000
11. CB2001 CAP 099
12. FOR2E3SECAP 085
13. F2RESULTTXT 006
14. FOR2001 CAP 127
15. ATA2000 CAP 125
16. HODY2000CAP 063
17. UNC2000ACAP 078
18. UNC2000BCAP 083
  ----------- 000
19. INETUNIXCAP 064
20. LUNIX  TXT 003
  ----------- 000

Celkove 1011
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. MULTRIS COM 101
 2. MULTRIS CAP 023
  ----------- 000
 3. RECT80 COM 008
 4. RECT80 CAP 032
 5. RECT80 TXT 002
 6. SEARCH65COM 070
 7. SEARCH65CAP 035
 8. SEARCH65TXT 002
 9. ANTS  COM 016
  ----------- 000
10. DUUM  COM 078
11. DUUM  CAP 021
12. DUUM  C  084
13. CC65  CAP 068
  ----------- 000
14. HISTORY COM 141
15. TRAIN  COM 146
16. POISON COM 161
  ----------- 000
17. UTURLOADCOM 007

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

FLOP č.44, strana A
------------------------------------


DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE44.COM
----------------------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.


FLOP44.COM, RUNNER.HYP
----------------------

Hypertextový čtecí program se svým podpůrným spouštěčem binárních souborů.


SYSTEM.HYP
----------

Hlavní hypertextový modul s odkazy na jednotlivé soubory. Používá ho program FLOP44.COM


OBSAH44?.CAP
-----------

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.


UVOD44.CAP
----------

Jen docela malý úvodníček.


HOTNEW44.CAP
------------

Skupinka opravdu čerstvých, ale hlavně kratších zpráviček.
(harddisk, Multijoy, Hody, Německo)


ATARIX.CAP
----------

Recenze magazínu Atarix č.1/2001


CB2001.CAP
----------

V Českých Budějovicích šel organizátor v roce 2001 do extrému - datum konání v únoru.


FOR2E3SE.CAP, FOR2001.CAP, F2RESULT.TXT
---------------------------------------

Forever 2E3 Second Edition - druhý ročník osmibitové demobit akce na Slovensku. Reportáže a výsledky.


ATA2000.CAP
-----------

Jirka Bernášek popisuje svoji návštěvu Atariády v Prostějově v roce 2000.


HODY2000.CAP
------------

Akce v Brně minulý rok, pořadatel ST klub Brno.


UNC2000A.CAP, UNC2000B.CAP
--------------------------

Setkání v Německu Unconventional párty v září 2000. Velmi zajímavá akce. Text je pro svoji šílenou délku rozdělen.


INETUNIX.CAP, LUNIX.TXT
-----------------------

Jirka pojednává o výhledových možnostech připojení Atárka na Internet a použití OS Unixového stylu.

Obsah strana B:


FLOP 44, strana B

Strana B je formátována standardním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.MULTRIS.COM, MULTRIS.CAP
------------------------

Zde má premiéru nová hra pro interface Multijoy a až 4 hráče.


RECT80.COM, RECT80.CAP, RECT80.TXT
----------------------------------

Intro z loňského ročníku demopárty Forever s popisem. Soubor TXT není důležitý, jde jen o obecné info a standardní způsob šíření programů.


SEARCH65.COM, SEARCH65.CAP, *.TXT
---------------------------------

Spustitelný obrázek z letošního Foreveru a popis principu.


ANTS.COM
--------

Real-time příspěvek, bez popisu, ale zato zmiňovaný v obou reportážích z letošního Foreveru.


DUUM.COM, DUUM.CAP, DUUM.C
--------------------------

Jednoduchá konverzační textová hra dělaná přímo pro FLOP i se zdrojovým kódem v jazyze C.


CC65.CAP
--------

Popis crosscompileru v němž byl DUUM kompilován.


HISTORY.COM, TRAIN.COM, POISON.COM
----------------------------------

Historie Atari jako samospustitelný program a dvě dema od Jirky Pechera, hudbu dělal jeho kolega.


UTURLOAD.COM
------------

Zavaděč Uniturbo vytažený z cartridge do souboru pro načítání her z MEGA CD. (Obyčejné T2000 nestačí)

 


FLOP 45

FLOP 45

Download: flop45.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 45 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE45 COM 067
 4. FLOP45 COM 043
 5. FLOP  HYP 038
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. G8VIEW1 HYP 003
  ----------- 000
 8. OBSAH45ATCH 020
 9. OBSAH45BTCH 009
10. UVOD45 TCH 017
11. FLOPREADTCH 006
12. RSNEWS45TCH 017
13. AKCECZ02TCH 014
14. IVANMCZ TCH 110
15. FORE3RSTTCH 087
16. FOREV3ZBTCH 110
17. F3ARESULDOC 006
18. SELFDEMOTCH 023
  ----------- 000
19. CIOASM TCH 020
  ----------- 000
20. CC65V280TCH 028
21. SIEVE  C  014
  ----------- 000
22. A800IPAQCOM 030
23. A800IPAQTCH 049
  ----------- 000
24. TCHEKO11COM 034
25. TCHEKO11TCH 027
  ----------- 000
26. SE11  COM 031
27. SE11  DOC 052
28. SE11CZ TCH 053
29. SE11POZNTCH 006
  ----------- 000
30. MJOYQUADTCH 022
31. QUADROTRCOM 011
32. QUADROTRDOC 005
33. QUADROCZTCH 006
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0008
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 45 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
 3. G8VIEW2 HYP 003
  ----------- 000
 4. MULTIDSHCOM 271
 5. MULTIDSHDOC 081
 6. MDSHCZ CAP 073
 7. HARDWAREPIC 062
  ----------- 000
 8. FREECELLCOM 062
 9. FREECELLTCH 040
  ----------- 000
10. MAGN2002COM 177
11. MAGN2002TCH 024
  ----------- 000
12. TEXTOVKACOM 069
  ----------- 000
13. SELFDEMOCOM 096
14. SELFDEMODOC 001
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0008

Obsah strana A:


FLOP 45, strana A


DOS.SYS, AUTORUN.BAT, TITLE45.COM
---------------------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP45.COM, *.HYP
-----------------

Hypertextový zobrazovací program zvaný Flopreader se svými datovými a podpůrnými moduly.

OBSAH45A.TCH, OBSAH45B.TCH
--------------------------

Obsah magazínu - každá strana v samostatném souboru.

UVOD45.TCH
----------

Zdeňkův úvodník.

FLOPREAD.TCH
------------

Informace o nových vylepšeních ve Flopreaderu.

RSNEWS45.TCH
------------

Několik krátkých novinek vám tentokráte sepsal Radek.

AKCECZ02.TCH
------------

Informace o Atari akcích v ČR v letošním roce 2002.

IVANMCZ.TCH
-----------

Rozhovor s Ivanem Mackintoshem. Připravil Michal Garbaciak (Dracon/Taquart), český překlad Zdeněk Eisenhammer (PG).

FORE3RST.TCH, FOREV3ZB.TCH,
F3ARESULT.DOC
---------------------------

Radkova a Zdeňkova reportáž z letošního Foreveru3 plus Atari výsledková listina.

SELFDEMO.TCH
------------

Textík o okolnostech vzniku demoprogramu SELF DEMO.

CIOASM.TCH
----------

Popis s názorným příkladem, jak naprogramovat v Assembleru vstupně/výstupní operace OPEN, BGET, BPUT a CLOSE s využitím CIO.

CC65V280.TCH, SIEVE.C
---------------------

Článek od Radka o nové verzi 2.8.0 crosscompileru CC65 a o jeho testech. Přiložena ukázka testovacího zdrojového kódu pro výpočet prvočísel.

A800IPAQ.COM, A800IPAQ.TCH
--------------------------

Jiří Svoboda / JirkaS krátce píše o jeho portu emulátoru Atari800 pro kapesní počítač iPAQ. Přiložený prográmek zobrazuje iPAQ se spuštěnou hrou Draconus.

TCHEKO11.COM, TCHEKO11.TCH
--------------------------

Radek Štěrba / Raster představuje první verzi textového editoru Tcheko edit 1.1 a krátký manuál k němu.

SE11.COM, SE11.DOC, SE11CZ.TCH,
SE11POZN.TCH
-------------------------------

Miro Kropáček / MiKRO uvádí Sprite Editor - malý nástroj pro vytváření sprite animací s některými novými možnostmi. Přiložen je manuál v Angličtině, český překlad a dodatek.

MJOYQUAD.TCH
------------

Článek o jiné variantě interface pro 4 joysticky a o otázkách jeho kompatibility s interfacem MultiJoy.

QUADROTR.COM, QUADROTR.DOC,
QUADROCZ.TCH
---------------------------

Hra Quadro-Tron pro 4 hráče, anglický popis a jeho český překlad.

Obsah strana B:


FLOP 45, strana B


*.HYP
-----

Systémové moduly Flopreaderu, potřebné v případě otočení diskety na stranu B.

MULTIDSH.COM, MULTIDSH.DOC,
MDSHCZ.CAP, HARDWARE.PIC
---------------------------

Jirka Bernášek / BEWESOFT uvádí MULTI DASH, síťovou hru pro 1-8 hráčů/Atárek. V přiložených souborech je anglický a český popis ke hře i k síťovému interface + obrázek se schématem.

FREECELL.COM, FREECELL.TCH
--------------------------

František Houra / Fandal pro Vás vytvořil Atárkový klon známé karetní hry FreeCell.

MAGN2002.COM, MAGN2002.TCH
--------------------------

Upravená verze původní logické hry Magnenit - Magnetit 2002, od Radka Štěrby / Raster.

TEXTOVKA.COM
------------

Jiří Svoboda / JirkaS uvádí obnovenou premiéru textové hry "Prochazka v C...", naprogramované v jazyce C. (Dodatečně zkomprimováno.)

SELFDEMO.COM, SELFDEMO.DOC
--------------------------

Nové, přesto již téměř legendární, demo z letošního Foreveru: SELF DEMO od Raster / C.P.U.

 


FLOP 46

FLOP 46

Download: flop46.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 46 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE46 COM 066
 4. FLOP46 COM 043
 5. FLOP  HYP 041
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. AUTORUN BAS 001
  ----------- 000
 8. OBSAH46ATCH 013
 9. OBSAH46BTCH 011
10. UVOD46 TCH 022
11. NEWS46 TCH 012
12. AKCE2003TCH 011
  ----------- 000
13. CB2002 TCH 144
14. AH2002RTTCH 118
15. FOREVERQTCH 087
  ----------- 000
16. AMYCHIP TCH 071
  ----------- 000
17. GTIAPPENDOC 074
18. GTIAPPCZTCH 078
  ----------- 000
19. SE12  COM 034
20. SE12  DOC 057
  ----------- 000
21. RMTABOUTTCH 037
22. RMT111 DOC 011
23. DELTA  XEX 030
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0005
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 46 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. TBASIC COM 146
 4. AUTORUN BAS 001
  ----------- 000
 5. G8C   TBA 049
 6. G8C   TCH 068
 7. FORT320 G8C 103
 8. FORTG8C TCH 007
 9. FORT320 XEX 044
10. FORT320 DOC 002
  ----------- 000
11. FQARESULDOC 007
12. DRAB  XEX 009
13. DRAB  DOC 006
14. WOW1K  XEX 008
15. WOW1K  DOC 002
16. FW   XEX 007
17. FW   DOC 002
  ----------- 000
18. SEAL  XEX 056
19. SEAL  TCH 021
  ----------- 000
20. QUADROM4XEX 012
  ----------- 000
21. TRIPEAKSCOM 062
22. TRIPEAKSTCH 046
  ----------- 000
23. SNIPER DAT 228
24. SNIPER COM 007
25. SNIPER HST 005
26. SNIPER TCH 013
  ----------- 000
27. FIRST  XEX 027
28. HORROR XEX 022
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0007

Obsah strana A:


FLOP 46, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE46.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP46.COM,*.HYP
----------------

FlopReader, hypertextový zobrazovací program, se svými datovými a podpůrnými moduly.

OBSAH46A.TCH,OBSAH46B.TCH
-------------------------

Obsah magazínu - každá strana v samostatném souboru.

UVOD46.TCH
----------

A jako obvykle úvodník.

NEWS46.TCH
----------

I tentokrát vám několik krátkých novinek sepsal Radek.

AKCE2003.TCH
------------

Informace o tradičních Atari akcích v ČR v letošním roce 2003.

CB2002.TCH
----------

Zdeňkova sáhodlouhá reportáž z loňského setkání ataristů v Českých Budějovicích.

AH2002RT.TCH
------------

Realtime text z Atari Hodů 2002 ve Vojkovicích. (Bez jakýchkoliv korektorských úprav.)

FOREVERQ.TCH
------------

Radkova reportáž ze skvělé demopárty - Foreveru4 v Trenčíně na Slovensku.

AMYCHIP.TCH
-----------

Jindroush přináší velmi zajímavé historické informace o AMY čipu a modelu Atari 65XEM.

GTIAPPEN.DOC,GTIAPPCZ.TCH
-------------------------

Anglický popis nově vynalezených grafických GTIA módů od nejlepšího kodera Fox/Taquart. A český překlad.

SE12.COM,SE12.DOC
-----------------

Mikro uvádí inovovanou verzi Sprite Editoru 1.2 i s anglickou dokumentací.

RMTABOUT.TCH,RMT111.DOC
DELTA.XEX
-----------------------

Povídání o novém cross-platform hudebním trackeru, výpis hlavních vlastností a ukázková skladba (další dvě ukázky jsou na straně B).

Obsah strana B:


FLOP 46, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul FlopReaderu, potřebný v případě otočení diskety na stranu B.

TBASIC.COM,AUTORUN.BAS
----------------------

Turbobasic a samozaváděcí prográmek, který zajistí načtení a spuštění G8C.

G8C.TBA,G8C.TCH,FORT320.G8C
FORTG8C.TCH,FORT320.XEX,
FORT320.DOC
---------------------------

Grafický editor v Turbobasicu pro vytváření multibarevných obrázků v nejjemnějším módu, manuál a ukázky.

FQARESUL.DOC
------------

Výsledky ForeverQ Atari sekce.

DRAB.XEX,DRAB.DOC,
WOW1K.XEX,WOW1K.DOC,
FW.XEX,FW.DOC
--------------------

První tři dílka z kategorie Intro 1 KB.

SEAL.XEX,SEAL.TCH
-----------------

Nová akční střílečka pro jeden MultiJoy16 a až 16 hráčů.

QUADROM4.XEX
------------

Upravená verze starodávné hry Quadrotron pro inteface MultiJoy4.

TRIPEAKS.COM,TRIPEAKS.TCH
-------------------------

František Houra / Fandal uvádí skvělou Atari verzi karetní hry TriPeaks.

SNIPER.*,SNIPER.TCH
-------------------

Hra Sniper se svými datovými soubory a popis.

FIRST.XEX,HORROR.XEX
--------------------

Další dvě ukázkové skladby vytvořené v RMT trackeru (nevešly se na stranu A).

 


FLOP 47

FLOP 47

Download: flop47.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 47 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE47 COM 072
 4. FLOP47 COM 043
 5. FLOP  HYP 040
 6. RUNNER1 HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH47ATCH 014
 8. OBSAH47BTCH 012
 9. UVOD47 TCH 013
10. NEWS47 TCH 018
11. AKCE2004TCH 006
12. HODY2003TCH 104
13. RTAH2003TCH 076
14. FORE5RSTTCH 139
15. FORE5ZB TCH 082
  ----------- 000
16. DIVIDE TCH 020
17. DIVIDE ASM 008
18. PRIKLDIVASM 009
  ----------- 000
19. COMMANDOTCH 022
20. COMMSCR1HYP 050
21. COMMSCR2HYP 045
  ----------- 000
22. TCHEKO12COM 041
23. TCHEKO12TCH 013
  ----------- 000
24. MESTACR XEX 138
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 47 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. HEXXAGONXEX 138
 4. HEXXAGONTCH 034
  ----------- 000
 5. F5ARESULDOC 008
 6. PLO   COM 009
 7. PLO   TXT 003
 8. EXE   COM 009
 9. EXE   TXT 003
10. HELLIX COM 009
11. HELLIX DOC 002
12. VCITY  COM 008
13. VCITY  DOC 002
14. GLENCHESCOM 009
15. GLENCHESDOC 001
  ----------- 000
16. BASIX  COM 141
17. BASIX  DOC 002
  ----------- 000
18. RMTDEMO XEX 137
19. RMT11216TCH 037
  ----------- 000
20. RMTPL103XEX 036
21. RMTPL103TCH 030
22. FSOUNDS RMT 047
23. TIMETT RMT 029
24. FLATFISHRMT 022
25. DELUX8CHRMT 040
26. GARYDENIRMT 040
27. THERMOS7RMT 065
28. WHITELMPRMT 025
29. ENIGMAP2RMT 056
30. TEENSPIRRMT 011
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0014

Obsah strana A:


FLOP 47, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE47.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní demíčko od Raster/C.P.U.

FLOP47.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a další jeho datové a podpůrné moduly.

OBSAH47A.TCH,OBSAH47B.TCH
-------------------------

Obsah magazínu - krátký popis všech příspěvků - každá strana v samostatném souboru.

UVOD47.TCH
----------

Tradiční úvodník od šéfredaktora Zdeňka Buriana.

NEWS47.TCH
----------

I tentokrát vám několik krátkých novinek sepsal Radek.

AKCE2004.TCH
------------

Informace o tradičních 8bitových Atari akcích v ČR v letošním roce 2004.

HODY2003.TCH,RTAH2003.TCH
-------------------------

Zdeňkovo povídání o Atari hodech ve Vojkovicích na podzim 2003 a autentický real time text z této akce (bez jazykových úprav).

FORE5RST.TCH
------------

Radkovo sáhodlouhé povídání o dalším ročníku největší multiplatformní 8bitové demopárty - Forever Five, konané v Trenčíně na Slovensku.

FORE5ZB.TCH
-----------

Také povídání o Foreveru 2004, ovšem z pohledu Zdeňka.

DIVIDE.TCH,
DIVIDE.ASM,PRIKLDIV.ASM
-----------------------

Další díl nepravidelného kursu Assembleru na téma: Jak řešit celočíselné dělení.

COMMANDO.TCH,
COMMSCR1.HYP,COMMSCR2.HYP
-------------------------

Informace o hře Commando a dva ukázkové screenshoty (zobrazují se přímo z FlopReaderu).

TCHEKO12.COM,TCHEKO12.TCH
-------------------------

Nová vylepšená verze českého textového editoru Tcheko od Raster/C.P.U.

MESTACR.XEX
-----------

Petr Svoboda / Fly vám přináší vědomostní hru, v níž si prověříte své znalosti zeměpisu ČR.

Obsah strana B:


FLOP 47, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

HEXXAGON.XEX,HEXXAGON.TCH
-------------------------

Nová skvělá hra od Františka Houry (Fandal) - Atari verze logické hry Hexxagon. Přiložen i popis ovládání a pravidla.

F5ARESUL.DOC
------------

Výsledky soutěže na demopárty Forever Five - Atari sekce.

PLO.COM,PLO.TXT,
EXE.COM,EXE.TXT,
HELLIX.COM,HELLIX.DOC,
VCITY.COM,VCITY.DOC,
GLENCHES.COM,GLENCHES.DOC
-------------------------

Prvních pět nejlepších dílek na Foreveru 5 v kategorii Intro 1 KB.

BASIX.COM,BASIX.DOC
-------------------

Jediné demo pro Atari na Foreveru 5 - Basix od Raster/C.P.U.

RMTDEMO.XEX
-----------

Demíčko přehrávající Atari verze dvou známých modulů, vytvořených pomocí RMT trackeru.

RMTPL103.XEX,RMTPL103.TCH,
FSOUNDS.RMT,TIMETT.RMT,
FLATFISH.RMT,DELUX8CH.RMT,
GARYDENI.RMT,THERMOS7.RMT,
WHITELMP.RMT,ENIGMAP2.RMT,
TEENSPIR.RMT
--------------------------

Atari RMT player verze 1.03 a text s jeho popisem. RMTPLayer umožňuje na Atárku přehrávat RMT moduly. Přibaleny jsou i tři skladby, co měly svou premiéru na Foreveru Five, a dalších 6 skladeb, co se účastnily v letošním roce 6502 compa či jiných soutěží, případně se nově objevily na Internetu.

 


FLOP 48

FLOP 48

Download: flop48.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 48 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE48 COM 093
 4. FLOP48 COM 043
 5. FLOP  HYP 046
 6. RUNNER1 HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH48ATCH 014
 8. OBSAH48BTCH 013
 9. UVOD48 TCH 023
10. A04RTIMETCH 061
11. UNCON04 TCH 097
12. BYTEFE05TCH 121
13. ABBU05SWTCH 021
14. ABBU05HWTCH 040
15. IFANDAL TCH 083
16. LEMMINGSTCH 054
17. IDEDISKYTCH 065
  ----------- 000
18. DIVIDEV2TCH 015
19. DIVIDE ASM 012
  ----------- 000
20. SHOW10 TCH 039
21. SHOW10A ASM 011
22. SHOW10B ASM 017
23. SHOW10A COM 001
24. SHOW10B COM 002
  ----------- 000
25. TCHEKO13COM 036
26. TCHEKO13TCH 021
27. EDIT13 COM 034
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 48 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. CUBICO COM 124
 4. CUBICO TCH 029
  ----------- 000
 5. TRIPEAKSCOM 062
  ----------- 000
 6. MESTASR COM 123
  ----------- 000
 7. LASERBLACOM 107
 8. LASERBLACAP 048
  ----------- 000
 9. CERVI2 COM 106
10. CERVI2 TCH 047
  ----------- 000
11. RMTPL105COM 040
12. RMTPL105TCH 010
13. PAULTHEPRMT 047
14. ITDOESNTRMT 050
  ----------- 000
15. MINIGAMETCH 052
16. ASTERAXICOM 016
17. MAHNAMALCOM 027
18. SUPERFLYCOM 009
19. MICRODSHCOM 009
20. ROCKETBOCOM 009
21. ASTROROACOM 009
  ----------- 000
22. F6ARESULDOC 008
23. FAFIK  COM 009
24. FAFIK  DOC 003
25. THESTORMCOM 009
26. THESTORMDOC 002
27. FIREWORXCOM 009
28. FIREWORXDOC 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001

Obsah strana A:


FLOP 48, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE48.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní demčo.

FLOP48.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH48A.TCH,OBSAH48B.TCH
-------------------------

Obsah magazínu - krátký popis všech příspěvků - každá strana je v samostatném souboru.

UVOD48.TCH
----------

Tradiční úvodník, netradičně od Radka.

A04RTIME.TCH
------------

Realtime text z loňské Atariády Prostějov (2004).

UNCON04.TCH
-----------

Zdeňkovo povídání o naší účasti na akci Unconvetional 2004 v Německu.

BYTEFE05.TCH
------------

Zdeňkovo povídání o naší účasti na akci Bytefest 2005 v Praze.

ABBU05SW.TCH,ABBU05HW.TCH
-------------------------

Česká verze pravidel pro soutěž "ABBUC Software Contest 2005" a "ABBUC Hardware Contest 2005".

IFANDAL.TCH
-----------

Interview s Františkem Hourou (Fandal).

LEMMINGS.TCH
------------

Fandalovo povídání o tom, jak zachraňoval hru Lemmings.

IDEDISKY.TCH
------------

Článek od Honzy Křupky (krupkaj/JaySoft) s informacemi o IDE discích na 8bit Atari.

DIVIDEV2.TCH,DIVIDE.ASM
-----------------------

Popis změn a opravená verze assemblerové knihovny pro celočíselné dělení.

SHOW10.TCH
SHOW10A.ASM,SHOW10B.ASM
SHOW10A.COM,SHOW10B.COM
-----------------------

Kurs assembleru - zobrazování desítkového čísla.

TCHEKO13.COM,TCHEKO13.TCH
EDIT13.COM
-------------------------

Nová verze 1.3 textového editoru Tcheko a soubor s popisem. Dále nová verze "ořezané" varianty Tcheko editoru - Edit 1.3.

Obsah strana B:


FLOP 48, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

CUBICO.COM,CUBICO.TCH
---------------------

Skvělá logická gamesa od Fandala. Přiložen textový dokument s pravidly hry a popisem ovládání.

TRIPEAKS.COM
------------

Poopravená verze logické hry TriPeaksXE, též od Fandala.

MESTASR.COM
-----------

Zeměpisná hra - určování pozic měst na Slovensku. Autorem je Fly.

LASERBLA.COM,LASERBLA.CAP
-------------------------

MatoSimiho logická hra. Skvělou hudbu pro ni mu udělal Greg/Grayscale.

CERVI2.COM,CERVI2.TCH
---------------------

Druhé pokračování klasické MultiJoyové hry Červi, nyní až pro 16 hráčů.

RMTPL105.COM,RMTPL105.TCH,
PAULTHEP.RMT,ITDOESNT.RMT
--------------------------

Nová verze 1.05 přehrávače RMT hudebních modulů. Přiložen popis novinek v této verzi, dále pak dva nové songy "Paul the Penguin" a "It Doesn't Matter".

MINIGAME.TCH,ASTERAXI.COM,
MAHNAMAL.COM,SUPERFLY.COM,
MICRODSH.COM,ROCKETBO.COM,
ASTROROA.COM
--------------------------

Článek od Fandala o MiniGame soutěžích. Na ukázku přidány některé z programů zmíněných v textu.

F6ARESUL.DOC,FAFIK.COM,FAFIK.DOC,
THESTORM.COM,THESTORM.DOC,
FIREWORX.COM,FIREWORX.DOC
---------------------------------

Výsledky demopárty Forever 6 pro Atari, první tři prográmky z kategorie Intro 1KB a jejich popisy.

 


FLOP 49

FLOP 49

Download: flop49.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 49 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE49 COM 094
 4. FLOP49 COM 043
 5. FLOP  HYP 045
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. G8VIEW1 HYP 003
  ----------- 000
 8. OBSAH49ATCH 016
 9. OBSAH49BTCH 012
10. UVOD49 TCH 022
11. AKCE2006TCH 005
12. A05REALTTCH 030
13. FOREV7A TCH 082
14. FOREV7B TCH 115
15. ABBU05REDOC 008
16. F7ARESULDOC 010
17. NOISE06RDOC 011
18. INTERVPGTCH 114
  ----------- 000
19. JAGPAD TCH 026
20. JAGPAD GR8 062
21. JAG2JOY GR8 062
  ----------- 000
22. SXEGSRACTCH 030
23. SXEGSBNKCOM 009
  ----------- 000
24. HYPERTXTCOM 035
25. INDEX  HYP 009
26. SOUBOR1 DOC 001
27. SOUBOR2 TCH 002
28. SOUBOR3 CAP 003
29. SOUBOR4 HYP 003
30. SOUBOR4 ASM 019
31. MAKEHYP COM 013
32. INDEX  TCH 009
33. HYPERTXTTCH 011
34. MAKEHYP TCH 024
  ----------- 000
35. EASTERN COM 031
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0007
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 49 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. A4R   COM 080
 4. A4R   TCH 024
  ----------- 000
 5. MJSWBUG TCH 032
 6. MJGREV2 TCH 014
 7. CERVI2R2COM 107
 8. SEALR2 COM 058
  ----------- 000
 9. CUBICO11COM 166
  ----------- 000
10. STEREOTSCOM 036
11. STEREOTSTCH 016
  ----------- 000
12. RMTPL106COM 041
13. RMTPL106DOC 010
14. CHANG106TCH 005
15. SATELLITRMT 062
16. THREEHT RMT 048
17. THRUST RMT 014
18. GERAPPAARMT 030
  ----------- 000
19. NOISE06ATCH 088
20. NOISE06BTCH 082
  ----------- 000
21. IQTEST TCH 046
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0008

Obsah strana A:


FLOP 49, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE49.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní intro.

FLOP49.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH49A.TCH,OBSAH49B.TCH
-------------------------

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku.

UVOD49.TCH
----------

Tradiční úvodník od tradičního Zdeňka.

AKCE2006.TCH
------------

Kalendář Atari akcí v roce 2006.

A05REALT.TCH
------------

Realtime text z loňské Atariády Prostějov 2005.

FOREV7A.TCH,FOREV7B.TCH
-----------------------

Zdeňkovo povídání o naší účasti na akci Forever 7 v Trenčíně na Slovensku.

ABBU05RE.TCH
------------

Výsledky soutěže "ABBUC Software Contest 2005" a "ABBUC Hardware Contest 2005".

F7ARESUL.DOC
------------

Výsledky Atari sekce na největší mezinárodní 8bitové demopárty ve střední Evropě, Foreveru 7.

NOISE06R.DOC
------------

Výsledková listina z Noise párty 2006 v Košicích na Slovensku.

INTERVPG.TCH
------------

Interview se Zdeňkem Eisenhammerem (PG).

JAGPAD.TCH,
JAGPAD.GR8,JAG2JOY.GR8
----------------------

Článek o možnostech připojení Atari Jaguar Joypadu k 8bitovému Atárku pro vás napsal Honza Křupka. Doplněno dvěma obrázky se schématy.

SXEGSRAC.TCH,SXEGSBNK.COM
-------------------------

Článek o S/XEGS RAMCARTu 128KB by C.P.U. a prográmek zobrazující schéma bankování paměti RAMcartu (spouští se přímo z hypertextu).

HYPERTXT.COM,INDEX.HYP,
SOUBOR1.DOC,SOUBOR2.TCH
SOUBOR3.CAP,SOUBOR4.HYP,
SOUBOR4.ASM,MAKEHYP.COM,
INDEX.TCH,HYPERTXT.TCH,MAKEHYP.TCH
----------------------------------

Sada programů, popisů, systémových a textových ukázkových souborů pro vytvoření vlastního hypertextu.

EASTERN.COM
-----------

Radkův obrázek "Easter Night" do GFX soutěže na Noise párty 2006.

Obsah strana B:


FLOP 49, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

A4R.COM,A4R.TCH
---------------

Zbrusu nová (nejen) multijoyová úžasná gameska Astro4 Road od Fandala.

MJSWBUG.TCH,MJGREV2.TCH,
CERVI2R2.COM,SEALR2.COM
------------------------

Článek o zjištěných problémech s ovládáním MultiJoy interface, o nových verzích dvou MJ her a tyto nové verze her Červi2 rev.2 a Shot'em all rev.2.

CUBICO11.COM
------------

Opravená verze 1.1 hry Cubico od Fandala.

STEREOTS.COM,STEREOTS.TCH
-------------------------

Prográmek na otestování stereo rozšíření 8bit Atárka a popis včetně vysvětlení způsobu detekce.

RMTPL106.COM,RMTPL106.TCH,
SATELLIT.RMT,THREEHT.RMT,
GERAPPAA.RMT,THRUST.RMT
--------------------------

Nová verze 1.06 Atari RMT playeru a soubor s popisem změn. Dále přiloženy čtyři ukázkové RMT skladby (Satellite One, Three Hundred Thirteen, Gerappppaaa a Thrust).

NOISE06A.TCH,NOISE06B.TCH
-------------------------

Zdeňkova reportáž z výletu na Noise párty 2006 na Slovensko. Dopsal a dodal ji 3 dny po absolutně poslední uzávěrce magazínu (5 dní před Atariádou) - tady aspoň vidíte, jak čerstvé informace vám přinášíme. ;-)

IQTEST.TCH
----------

Kopie manuálu k Výhernímu IQ-testu, který se nachází na samostatné bonusové disketě.

 


FLOP 50

FLOP 50

Download: flop50.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 50 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE50 COM 064
 4. FLOP50 COM 035
 5. FLOP  HYP 034
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. G8VIEW1 HYP 003
  ----------- 000
 8. OBSAH50ATCH 016
 9. OBSAH50BTCH 015
10. UVOD50 TCH 020
11. FLBROWSETCH 006
12. AKCE2007TCH 017
13. ATAPV06ATCH 084
14. ATAPV06BTCH 084
15. A06REALTTCH 049
16. INTERVMSCAP 093
  ----------- 000
17. XEGSCONVTCH 078
  ----------- 000
18. SDSUB15MTCH 037
19. SDSUB15MPIC 062
  ----------- 000
20. MJNEWS TCH 036
21. MJ8R2007PIC 062
22. MJTESTERCOM 014
23. MJTESTERTCH 016
  ----------- 000
24. COMPMUSICOM 116
25. COMPMUSITCH 023
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0002
    Adresář strana B:
 1. *********** 019
  * FLOP 50 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 002
  ----------- 000
 3. FOREVE8ATCH 034
 4. FOREVE8BTCH 055
 5. F8ARESULDOC 004
 6. VIPER  COM 031
 7. VIPER  DOC 001
  ----------- 000
 8. MBLAST COM 110
 9. MBLAST TCH 008
  ----------- 000
10. CALOMIN COM 047
11. CALOMIN TCH 007
12. CLMVYVOJTCH 028
  ----------- 000
13. SPEEDUP COM 070
14. SPEEDUP TCH 022
  ----------- 000
15. HEADON COM 035
16. HEADON TCH 005
17. HEADON DOC 005
  ----------- 000
18. LIGHTUP COM 073
19. LIGHTUP CAP 017
20. LIGHTUP DOC 005
  ----------- 000
21. HOCKEYM4COM 034
22. SOCCERM4COM 066
23. MAZEWAM4COM 024
  ----------- 000

Celkove 0707
Volnych 0005

Obsah strana A:


FLOP 50, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE50.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní intro.

FLOP50.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH50A.TCH,OBSAH50B.TCH
-------------------------

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD50.TCH
----------

Co má šéfredaktor Zdeněk na srdci, to na jazyku v úvodníku.

FLBROWSE.TCH
------------

Informace o vylepšeních programu, pomocí něhož čtete magazín Flop.

AKCE2007.TCH
------------

Kalendář Atari akcí v roce 2007, a že jich teda je!

ATAPV06A.TCH,ATAPV06B.TCH
-------------------------

Zdeňkovo povídání o Atariádě 2006. Tolik se nám rozpovídal, že rozsahem přesáhnul možnosti Flopbrowseru, a proto je jeho článek rozdělen na dvě části.

A06REALT.TCH
------------

Realtime text z loňské Atariády Prostějov 2006.

INTERVMS.TCH
------------

Interview s Martinem Šimečkem (MatoSimi).

XEGSCONV.TCH
------------

Fandalovo zajímavé vyprávění o konvertování XEGS her na souborové verze.

SDSUB15M.TCH,SDSUB15M.PIC
-------------------------

Raster osvětluje důvody pro ustanovení nového standardu alternativního Atari SIO konektoru. Druhý soubor obsahuje obrázek se schématickým nákresem zapojení.

MJNEWS.TCH,MJ8R2007.PIC,
MJTESTER.COM,MJTESTER.TCH
-------------------------

Badatelská činnost skupiny C.P.U. přinesla své ovoce - víme už konečně vše o MultiJoyi a prozradíme vám to v tomto článku. Dále přiloženo schéma vylepšeného MultiJoy8 (rev.2007), nový prográmek na testování MultiJoye a jeho popis.

COMPMUSI.COM,COMPMUSI.TCH
-------------------------

Basicové hudební demíčko Computer music z roku 1990 z Rasterova archívu. Dále povídání o zajímavé technice jenž toto prastaré demčo používá.

Obsah strana B:


FLOP 50, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

FOREVE8A.TCH,FOREVE8B.TCH
-------------------------

Zdeňkova dvoudílná sága o účasti na největší mezinárodní 8bitové demopárty ve střední Evropě, Foreveru 8.

F8ARESUL.DOC
------------

Výsledková listina Atari sekce z Foreveru 8 v Trenčíně na Slovensku.

VIPER.COM,VIPER.DOC
-------------------

Obrázek Fighting Viper MKII, s nímž se Honza Křupka účastnil gfx soutěže. Přiložen taktéž originální infotext soubor.

MBLAST.COM,MBLAST.TCH
---------------------

Krásná logická hra Mind Blast od programátora Fandala, kterou vytvořil ve spolupráci s grafikem a hudebníkem PG.

CALOMIN.COM,
CALOMIN.TCH,CLMVYVOJ.TCH
------------------------

Michael Kalouš alias Baktra vám přináší novou hru Caverns of the lost miner, naprogramovanou v jazyce C (cross-compiler CC65).
V prvním článku popisuje hru samotnou, ve druhém je zajímavé povídání ze zákulisí vývoje.

SPEEDUP.COM,SPEEDUP.TCH
-----------------------

Zbrusu nová závodní gamesa od Rastera, podporující síťovou hru až 4 hráčů s počítači propojenými pomocí interface Multilink.

HEADON.COM,HEADON.TCH,HEADON.DOC
--------------------------------

Rasterova Atari verze jeho oblíbené staré coin-op hry Head On, popis v češtině a v angličtině.

LIGHTUP.COM,
LIGHTUP.CAP,LIGHTUP.DOC
-----------------------

MatoSimi uvádí hru Ligh UP! Dále přikládá slovenskou verzi manuálu rozšířenou o povídání o výrobě této hry a původní anglický manuál.

HOCKEYM4.COM,
SOCCERM4.COM,
MAZEWAM4.COM
-------------

Tři Fandalem upravené hry pro interface MultiJoy4, jmenovitě:
Major League Hockey M4
Soccer M4
Maze War M4

 


FLOP 51

FLOP 51

Download: flop51.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 51 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE51 COM 088
 4. FLOP51 COM 044
 5. FLOP  HYP 036
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. RUNBAS1 HYP 005
  ----------- 000
 8. OBSAH51ATCH 019
 9. OBSAH51BTCH 014
10. UVOD51 TCH 031
11. FLBROW51TCH 006
12. AKCE2008TCH 024
13. A07REALTTCH 042
14. INTERBOBTCH 094
15. YOOMPDEVTCH 064
16. SUPOTATOTCH 129
17. FORE9ZBATCH 067
18. FORE9ZBBTCH 121
19. FOREV9RSTCH 066
  ----------- 000
20. BELLJU1KCOM 009
21. BELLJU1KCAP 033
22. BELLJOVLTCH 006
  ----------- 000
23. BASMUS TCH 013
24. SUBMIMUSBAS 012
25. MUSDEM10BAS 020
26. MUSDEM11BAS 017
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0006
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 51 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. SWAPZ  COM 236
 4. SWAPZ  TCH 014
  ----------- 000
 5. VZAK2007COM 053
 6. VZAK2007TCH 147
  ----------- 000
 7. F9ARESULDOC 006
 8. RMTPL106COM 041
 9. AOKI  RMT 029
10. AOKI  DOC 001
11. ASPHERE RMT 023
12. ASPHERE DOC 002
13. FUNNY  RMT 034
14. FUNNY  DOC 001
15. HIGHTIDERMT 035
16. HIGHTIDEDOC 001
17. IMSURE RMT 023
18. IMSURE DOC 002
19. 30MIN  RMT 019
20. 30MIN  DOC 002
21. OUTLAW COM 009
22. OUTLAW DOC 002
23. JZB   COM 075
24. JZB   DOC 002
  ----------- 000
25. HOCKGAM4COM 048
26. SOCCGAM4COM 063
27. SURVIVM4COM 092
28. SURVIVM4TCH 003
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004

Obsah strana A:


FLOP 51, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE51.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní intro (dovoz z Japonska ;-)).

FLOP51.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH51A.TCH,OBSAH51B.TCH
-------------------------

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD51.TCH
----------

Přemluvit šéfredaktora Zdeňka k napsání úvodníku je těžké, ale opět se nakonec povedlo.

FLBROW51.TCH
------------

Informace o dalším novém vylepšení pro FlopReader.

AKCE2008.TCH
------------

Kalendář (nejen čistě) Atari akcí v roce 2008. Účast na většině z nich je dobrovolně povinná.

A07REALT.TCH
------------

Realtime text z Atariády 2007. Návštěvníci sice tentokrát byli dost skoupí na slovo, přesto několik vět naťukali.

INTERBOB.TCH
------------

Bránil se zuby, bránil se nehty, ale nakonec ho Fandal přeci jen donutil prozradit o sobě nějaké ty bulvární informace. Interview s Robertem Petruželou (Bob!k/C.P.U.).

YOOMPDEV.TCH
------------

Fandalův překlad rozhovoru s vývojářským týmem hry Yoomp! Publikováno se svolením šéfredaktora diskmagu RGCD, v němž byl zveřejněn anglický originál.

SUPOTATO.TCH
------------

Zajímavý článek z dalekých krajin, o tom, jak si Pepax pochutnal na bramboře aneb návštěva tokijského retro hw shopu (Super Potato).

FORE9ZBA.TCH,FORE9ZBB.TCH
-------------------------

Foreveru 9 se opět zúčastnily dvě skupiny Ataristů z ČR. Zdeněk si během akce neustále dělal poznámky do sešitu a posléze dle nich napsal tento poutavý trachtát. (Z důvodu větší než malé velikosti je text rozdělen do dvou souborů.)

FOREV9RS.TCH
------------

Raster komentuje některé příspěvky z Foreveru 9.

BELLJU1K.COM,
BELLJU1K.CAP,BELLJOVL.TCH
-------------------------

Hra "Belljumper 1k" od MatoSimi, se kterou se účastnil MiniGame Compo 2007 v kategorii her o velikosti do 1024 bajtů. Přiložen i článek o vzniku této hry a popis ovládání.

BASMUS.TCH,SUBMIMUS.BAS,
MUSDEM10.BAS,MUSDEM11.BAS
-------------------------

Raster uvádí další tři BASICové hudební prográmky z archívu a krátký popisný článeček.

Obsah strana B:


FLOP 51, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

SWAPZ.COM,SWAPZ.TCH
-------------------

Krásná nová logická hra od Fandala a PG, premiérově uvedená právě v tomto Flopu. Važme si toho a hrajme ji!

VZAK2007.TCH,VZAK2007.COM
-------------------------

Zdeňkovo milé povídání o Výjezdním Zasedání Atariklubu Prostějov (VZAK) 2007. A aby účastníci VZAKu mohli vykázat nějakou činnost, vytvořili během této akce i jedno úchvatné intro.

F9ARESUL.DOC
------------

Výsledková listina Atari sekce Forever 9 v Trenčíně na Slovensku.

RMTPL106.COM,
AOKI.RMT,AOKI.DOC,
ASPHERE.RMT,ASPHERE.DOC,
FUNNY.RMT,FUNNY.DOC,
HIGHTIDE.RMT,HIGHTIDE.DOC,
IMSURE.RMT,IMSURE.DOC,
30MIN.RMT,30MIN.DOC
--------------------------

Player RMT modulů a příspěvky z hudební kategorie na Foreveru 9, jež byly vytvořeny v RMTrackeru (moduly byly vyextrahovány ze samospustitelných přehrávacích prográmků). Ke každému modulu přísluší textový popis od jeho autora - Nooly, Kozyca, Born/LaResistance, LiSU, Raster/C.P.U., Elan.

OUTLAW.COM,OUTLAW.DOC
---------------------

Fandalovo milé joketro1kb z Foreveru 9 a příslušný infotext.

JZB.COM,JZB.DOC
---------------

Demo. Strašidlo Jožin z Bažin řádilo na Foreveru 9 a proplížilo se nám močálem i do Flopu 51.

HOCKGAM4.COM,SOCCGAM4.COM,
SURVIVM4.COM,SURVIVM4.TCH
--------------------------

Tři starší hry upravené Fandalem pro MultiJoy4. Jmenovitě Hockey (Gamma Software 1981), Soccer (Gamma Software 1982) a Survivor (Synapse Software 1982). Vše tedy nově s přídomkem M4.

 


FLOP 52

FLOP 52

Download: flop52.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 52 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE52 COM 072
 4. FLOP52 COM 044
 5. FLOP  HYP 033
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. RUNBAS1 HYP 005
  ----------- 000
 8. OBSAH52ATCH 016
 9. OBSAH52BTCH 013
10. UVOD52 TCH 027
11. AKCE2009TCH 018
12. A08REALTTCH 066
13. INTERVPWTCH 058
14. PRASEPA1TCH 118
15. PRASEPA2TCH 112
16. AROK2008TCH 102
  ----------- 000
17. CC65V212TCH 023
  ----------- 000
18. PROBLIK TCH 074
19. DLIVSDLICOM 002
20. DLIVSDLITCH 017
21. DLIVSDLIASM 016
22. DLIVSVBICOM 002
23. DLIVSVBITCH 010
24. DLIVSVBIASM 020
25. VBIVSDLICOM 002
26. VBIVSDLITCH 027
27. VBIVSDLIASM 020
  ----------- 000
28. DABASMUSTCH 015
29. JMJARRE1BAS 019
30. JMJARRE2BAS 013
31. MUSDEM12BAS 018
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004
    Adresář strana B:
 1. *********** 019
  * FLOP 52 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 002
  ----------- 000
 3. SPACEARECOM 036
 4. SPACEARETCH 010
  ----------- 000
 5. DEFLEKT2COM 125
  ----------- 000
 6. IJ4   COM 114
  ----------- 000
 7. VIETMISECOM 162
  ----------- 000
 8. RMTPL107COM 021
 9. ZMENY107TCH 003
10. RMTPL107DOC 006
11. BOMBJACKRMT 053
12. WHOKNOWSRMT 010
13. SUNSETOMRMT 025
14. 4TK35  RMT 023
  ----------- 000
15. PBASKEM4COM 047
16. PBASKEM4TCH 018
17. KILLACM4COM 028
  ----------- 000

Celkove 0707
Volnych 0005

Obsah strana A:


FLOP 52, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE52.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní mimozemské intro.

FLOP52.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH52A.TCH,OBSAH52B.TCH
-------------------------

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD52.TCH
----------

Šéfredaktor Zdeněk se vždy nechává k napsání úvodníku velmi dlouho přemlouvat, ale nakonec z něj přeci jen něco vyleze.

AKCE2009.TCH
------------

Kalendář Atari a dalších počítačových akcí v roce 2009, abyste věděli kam máte vyrazit.

A08REALT.TCH
------------

Realtime text z Atariády 2008. Kdo tam nebyl, může si podle něj udělat (zkreslenou) představu.

INTERVPW.TCH
------------

PG zpovídá jednoho z členů legendární grupy HMC, Petra Winstona.

PRASEPA1.TCH,PRASEPA2.TCH
-------------------------

Zapomeňte na mexické telenovely a přečtěte si Zdeňkův report z tradiční akce s netradičním názvem PrasePárty. Vzhledem k obsahové velikosti muselo být rozděleno na dvě části. (Uvádíme obě naráz.)

AROK2008.TCH
------------

A ještě jedno Zdeňkovo vyprávění, tentokrát o Arok party 2008 v Maďarsku.

CC65V212.TCH
------------

Radek se podíval na zoubky nové verzi cross-platform překladači jazyka C pro procesory 6502.

PROBLIK.TCH,DLIVSDLI.COM,
DLIVSDLI.TCH,DLIVSDLI.ASM,
DLIVSVBI.COM,DLIVSVBI.TCH,
DLIVSVBI.ASM,VBIVSDLI.COM,
VBIVSDLI.TCH,VBIVSDLI.ASM
--------------------------

Radkův rádoby vědecký elaborát o VBI a DLI přerušeních a o problémech, které vás v souvislosti s nimi mohou pěkně potrápit.

DABASMUS.TCH,JMJARRE1.BAS,
JMJARRE2.BAS,MUSDEM12.BAS
--------------------------

Dalších pár starodávných Basicových hudebních prográmků od Radka z roku 1990 a průvodní text.

Obsah strana B:


FLOP 52, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

SPACEARE.COM,SPACEARE.TCH
-------------------------

Máte-li k dispozici dostatek paddle ovladačů, můžete se utkat ve skvělé nové hře Space Arena od Fandala, určené až pro 4 hráče. Úvodní hudbou vás jistě neotráví Poison.

DEFLEKT2.COM
------------

Původní logickou hru Deflektor upravil Fandal pro běžná Atari s 64KB RAM a vytvořil zcela novou sadu všech úrovní. To vše pak nazval příznačně Deflektor II.

IJ4.COM
-------

Indiana Jones 4 se nám svým bičem propráskal až do tohoto čísla Flopu. Atari verzi textovky podle původní ZX-Spectrum hry z roku 1989 od Madmax vyrobil Fly za vydatné pomoci Fandala, hudbu dodal Raster.

VIETMISE.COM
------------

A ještě jedna předělávka hry od Fly, tentokrát jde o textovku Vietnamská mise. Opět více než intenzivně asistoval Fandal, s hudbami pak vypomohl PG a Raster.

RMTPL107.COM,ZMENY107.TCH,
RMTPL107.DOC,
BOMBJACK.RMT,WHOKNOWS.RMT,
4TK35.RMT,SUNSETOM.RMT
--------------------------

Nová verze 1.07 Atari RMT Playeru, český popis změn od předchozí verze a kompletní anglický popis ovládání.
K tomu přidáno pár pěkných nových RMT modulů z poslední doby.

PBASKEM4.COM,PBASKEM4.TCH,
KILLACM4.COM
--------------------------

Dvě starší hry upravené Fandalem pro MultiJoy4: Proto Basketball M4+ a Killa Cycle M4.

 


FLOP 53

FLOP 53

Download: flop53.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 53 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE53 COM 096
 4. FLOP53 COM 041
 5. FLOP  HYP 034
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. RUNN1GR0HYP 005
 8. RUNBAS1 HYP 005
  ----------- 000
 9. OBSAH53ATCH 017
10. OBSAH53BTCH 012
11. UVOD53 TCH 023
12. AKCE2010TCH 019
13. A09REALTTCH 060
14. IPOISON TCH 102
15. FO2010ZBTCH 119
16. F2010RESDOC 007
  ----------- 000
17. ATALAN TCH 028
18. HELLOW ATL 002
19. HELLOW COM 003
20. STARS  ATL 007
21. STARS  COM 002
22. SIEVE  ATL 006
23. SIEVE  COM 005
24. SROVNANITCH 006
  ----------- 000
25. SBALL  COM 082
26. SEDIT  COM 038
27. DATE  MCC 157
28. SBALL  TCH 039
  ----------- 000
29. MUSDEM13BAS 015
30. MUSDEM14BAS 022
31. MUSDEM15BAS 014
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 53 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. DIAMONDZCOM 273
 4. DIAMONDZTCH 015
  ----------- 000
 5. ZELENAY CAP 005
 6. JOLLY  COM 039
 7. JOLLY  CAP 006
 8. FMANIA COM 103
 9. FMANIA CAP 034
10. CUBGAM COM 036
11. CUBGAM CAP 008
12. POKER  COM 131
13. POKER  CAP 028
14. MANHLA COM 101
15. MANHLA CAP 008
16. MINY  COM 051
17. MINY  CAP 007
  ----------- 000
18. ASTROWM4COM 074
19. ASTROWM4TCH 011
  ----------- 000
20. PYXIDES COM 009
21. PYXIDES DOC 003
22. SCROLLF COM 009
23. SCROLLF DOC 001
24. ROF2010 COM 008
25. ROF2010 DOC 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0005

Obsah strana A:


FLOP 53, strana A


AUTORUN.BAT,TITLE53.COM
-----------------------

Systémové soubory a úvodní intro u jezera.

FLOP53.COM,*.HYP
----------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH53A.TCH,OBSAH53B.TCH
-------------------------

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD53.TCH
----------

Úvodník prostě musí v každém magazínu být, i kdyby si ho měl šéfredaktor Zdeněk vycucat z klávesnice.

AKCE2010.TCH
------------

Kalendář Atari a dalších počítačových akcí v roce 2010. Přepište si do osobních diářů a zúčastněte se.

A09REALT.TCH
------------

Realtime text z Atariády 2009. Spousta neužitečných, za to však ryze autentických, zápisků.

FO2010ZB.TCH
------------

Nejen my všichni jsme byli na Foreveru 2010. Byl tam i Zdeněk. Zda se jednalo o tu samou akci, můžete zjistit z jeho reportáže.

F2010RES.DOC
------------

Oficiální výsledky soutěží hudeb, grafiky a jednokilobajtových inter na Foreveru 2010.

IPOISON.TCH
-----------

Interview s jedním z velikánů Atari scény (aspoň dle jeho slov). Poisona zpovídal Fandal.

ATALAN.TCH,
HELLOW.ATL,HELLOW.COM,
STARS.ATL,STARS.COM,
SIEVE.ATL,SIEVE.COM,
SROVNANI.TCH
----------------------

Rudla Kudla vás seznamuje se svým novým projektem - cross-compilerem nového programovacího jazyka Atalan. Doplněno několika ukázkami zdrojových kódů a výsledných programů a srovnáním jedné z ukázek s Cc65 verzí stejné úlohy.

SBALL.COM,SEDIT.COM,
DATE.MCC,SBALL.TCH
--------------------

Hra Super Ball z roku 1989 s editorem a se sadou nových levelů od Fandala, který v článku popisuje i způsob ovládání editoru.

MUSDEM13.BAS,MUSDEM14.BAS,
MUSDEM15.BAS
--------------------------

Raster opět vyštrachal pár zaprášených kazet a z nich zachránil pro příští generace několik svých dalších hudeb z roku 1990, naprogramovaných tehdy v BASICu s využitím podprogramů ve strojáku.

Obsah strana B:


FLOP 53, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

DIAMONDZ.COM,DIAMONDZ.TCH
-------------------------

Nová skvělá krásná a k tomu všemu ještě i logická gamesa z dílny Fandala a PG.

ZELENAY.CAP,
JOLLY.COM,JOLLY.CAP,
FMANIA.COM,FMANIA.CAP,
CUBGAM.COM,CUBGAM.CAP,
POKER.COM,POKER.CAP,
MANHLA.COM,MANHLA.CAP
MINY.COM,MINY.CAP
----------------------

Kde se vzal, tu se vzal, na loňské Atariádě se objevil zapomenutý atarista ze Slovenska Milan Zelenay a dal nám ke zveřejnění do Flopu sadu svých velmi hezkých her z let 1992-2003. Do dnešního čísla se nám vešlo prvních šest z nich, další uvedeme příště. Každá z her je doplněna samostatným popisem.

ASTROWM4.COM,ASTROWM4.TCH
-------------------------

Fandalem upravená hra pro podporu interface MultiJoy4 - Astrowarriors M4. Doporučujeme přečíst přiložený článek s návodem, abyste zbytečně zdlouhavě nebádali nad nastavením hry a ovládáním.

PYXIDES.COM,PYXIDES.DOC,
SCROLLF.COM,SCROLLF.DOC,
ROF2010.COM,ROF2010.DOC
------------------------

Na letošním Foreveru byly všechny příspěvky v kategorii Intro1K od českých tvůrců. Můžete se tedy podívat na Pyxides od Bob!k/c.p.u., Scroll F'ever od MaPa+PG a Rescue on F. 2010 od Raster/c.p.u.

 


FLOP 54

FLOP 54

Download: flop54.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 54 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. FLOP54 COM 041
 3. FLOP  HYP 027
 4. RUNNER1 HYP 004
 5. AUTORUN BAT 001
 6. TITLE54 COM 102
  ----------- 000
 7. OBSAH54ATCH 017
 8. OBSAH54BTCH 011
 9. UVOD54 TCH 016
10. AKCE2011TCH 021
11. A10REALTTCH 027
12. IMAPA  TCH 151
13. VCFE209ATCH 093
14. VCFE209BTCH 117
15. SILLV10ATCH 129
16. SILLV10BTCH 140
17. BBSB  TCH 017
  ----------- 000
18. KOLIZSCHCOM 017
19. KOLIZE COM 014
20. KOLIZE TCH 026
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 54 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. ATALAN11TCH 036
 4. ROBIXCH TCH 011
  ----------- 000
 5. TDF2  COM 067
 6. TDF2BLOGTCH 028
  ----------- 000
 7. SIRED1 COM 058
 8. SIRED2 COM 117
 9. SIRED  TCH 022
  ----------- 000
10. MASHTURTCOM 179
  ----------- 000
11. MOUSEPM4COM 016
12. TANKBAM4COM 025
13. M4GAMES TCH 006
  ----------- 000
14. ZELENAY2CAP 003
15. FPOKER COM 121
16. FPOKER CAP 025
17. LOGIK  COM 093
18. LOGIK  CAP 012
19. POKER7 COM 125
20. POKER7 CAP 022
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001

Obsah strana A:


FLOP 54, strana A


FLOP54.COM,*.HYP,AUTORUN.BAT
----------------------------

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly. Díky inspiraci od Roberta P. (Bob!k) bude odteď FlopReader umísťován na začátku adresáře diskety, aby ho šlo spouštět z DOSu rychlým zadáním hvězdičky a stiskem "Return".

TITLE54.COM
-----------

Perfektní úvodní intro od MaPa a PG, se kterým zcela jasně zvítězili v soutěži o nejlepší letošní intro pro Flop.

OBSAH54A.TCH,OBSAH54B.TCH
-------------------------

Obsah obou stran magazínu se stručným popisem každého příspěvku.

UVOD54.TCH
----------

Podařilo-li se nám ze šéfredaktora Zdeňka vytlouct nějaký úvodník, nachází se příslušný text v tomto souboru, jinak obsahuje náhodně vygenerované znaky.

AKCE2011.TCH
------------

Kalendář akcí v roce 2011. Pokud se považujete za ataristu, vyberte si minimálně tři a zúčastněte se alespoň jedné z nich.

A10REALT.TCH
------------

Realtime text z Atariády 2010. Dobývání tohoto souboru z harddisku Zdeňkova Mega STE bylo velmi dobrodružné, ale získané autentické zápisky za to určitě stály.

IMAPA.TCH
---------

Pepax si z losovacího bubnu vytáhl Marka Pavlíka (MaPa), aby ho mohl potrápit zvídavými otázkami pro rozhovor do tohoto magazínu Flop.

VCFE209A.TCH,VCFE209B.TCH
-------------------------

Zdeňkova reportáž z akce VCFe10 Mnichov 1.-3.5.2009, rozdělená kvůli nadměrné délce do dvou částí.

SILLV10A.TCH,SILLV10B.TCH
-------------------------

Zdeňkova reportáž z akce SillyVenture Gdaňsk 10.-12.12.2011, kterou bylo též nutno rozdělit do dvou souborů.

BBSB.TCH
--------

Veselé povídání o opravě problému se hrou "Bounty Bob Strikes Back!" na Atárkách s více než 64 KB RAM.

KOLIZSCH.COM,KOLIZE.COM,
KOLIZE.TCH
------------------------

Článek o rychlé výpočetní metodě na zjišťování kolizí mezi dvěma objekty pro vás napsal Raster. Metodu názorně demonstruje schéma a malý prográmek.

Obsah strana B:


FLOP 54, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

ATALAN11.TCH
------------

Rudla Kudla vás seznámí s novinkami v jeho programovacím jazyce Atalan za poslední rok.

ROBIXCH.TCH
-----------

Kompletní popis všech tajných cheatů do hry Robix, které vám prozradí přímo její autor Raster.

TDF2.COM,TDF2BLOG.TCH
---------------------

Nová verze hry The Dreadnaught Factor II od Fandala, doplněná Fandalovým zápiskem z blogu.

SIRED1.COM,SIRED2.COM,
SIRED.TCH
----------------------

Nová hra "Sir Ed" od Honzy Němce. Přiložený článek popisuje okolnosti jejího vzniku.

MASHTURT.COM
------------

Fandal a PG vytvořili novou skvělou (nejen) MultiJoyovou hru Mashed Turtles, ve které si současně zahraje 2 až 8 hráčů.

MOUSEPM4.COM,TANKBAM4.COM,
M4GAMES.TCH
--------------------------

Dvě Fandalem upravené verze her pro MultiJoy4: Mouse Party M4, Tank Battle M4. Přiložen jejich popis.

ZELENAY2.CAP,
FPOKER.COM,FPOKER.CAP,
LOGIK.COM,LOGIK.CAP,
POKER7.COM,POKER7.CAP
----------------------

Další tři hry od ataristy ze Slovenska Milana Zelenaye: Fruit Poker (1997), Logik (2002) a Poker 7 (2003). Každá z her je doplněna samostatným popisem.

 


FLOP 55

FLOP 55

Download: flop55.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 55 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. FLOP55 COM 044
 3. FLOP  HYP 023
 4. RUNNER1 HYP 004
 5. AUTORUN BAT 001
 6. TITLE55 COM 171
  ----------- 000
 7. UVOD55 TCH 020
 8. OBSAH55ATCH 009
 9. OBSAH55BTCH 006
10. AKCE2012TCH 022
11. F2012  TCH 124
12. ICTIRAD TCH 103
  ----------- 000
13. MULEWARSTCH 110
14. IRATA  TCH 063
15. IRATA  HYP 020
  ----------- 000
16. CAPEK  COM 143
17. CAPEK  TCH 107
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 55 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. OGD   COM 240
 4. OGD   TCH 037
  ----------- 000
 5. RS2012 COM 399
  ----------- 000
 6. PLANB  COM 170
  ----------- 000
 7. GEMM4  COM 077
 8. THELLOM4COM 042
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0002

Obsah strana A:


FLOP 55, strana A


FLOP55.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP
---------------------------------

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE55.COM
-----------

Vynikající úvodní intro, o které se postarali MaPa a PG.

UVOD55.TCH
----------

Tradiční úvodník šéfredaktora Zdeňka Buriana, bez kterého by Flop nebyl Flopem.

OBSAH55A.TCH, OBSAH55B.TCH
--------------------------

Stručný popis obsahu obou stran magazínu.

AKCE2012.TCH
------------

Co nás v roce 2012 čeká a nemine za (nejen) ataristické počítačové akce.

F2012.TCH
---------

Reportáž Zdeňka Buriana z letošního Foreveru XIII.

ICTIRAD.TCH
-----------

Rozhovor se Ctiradem Feřtrem, kterého v listopadu 2011 vyzpovídal Fandal.

MULEWARS.TCH, IRATA.TCH, IRATA.HYP
----------------------------------

Bohdanovo velmi zajímavé pojednání o hře "MULE Wars".

CAPEK.COM, CAPEK.TCH
--------------------

Originální dump legendárního textového editoru "Čapek 3.0" přímo od autora Petra Jandíka spolu s původním manuálem od JRC.

Obsah strana B:


FLOP 55, strana B


RUNNER2.HYP
-----------

Systémový modul FlopReaderu.

OGD.COM, OGD.TCH
----------------

Zbrusu nová strategická multiplayerovka "Oilgame Deluxe" až pro osm hráčů, pod kterou se autorsky podepsali Fandal, PG a Poison. Plus stručný návod.

RS2012.COM
----------

Krásná nová česká textovka "Rychlé šípy - Záhada hlavolamu" od tria Fly, Holyna, Fandal.

PLANB.COM
---------

Port akční hry "Plan B" z počítače BBC Micro, který Fandalovi pomohli spáchat Miker a PG.

GEMM4.COM, THELLOM4.COM
-----------------------

Dvě starší gamesky pro čtyři hráče "Killer 'Thello" a "Gem" upravené Fandalem pro multijoy.

 


FLOP